Skip to main content

Ipsos’un Türkiye Barometresi Araştırması Yeni Yıl Raporu’nda, ülkenin şu anki durumundan memnuniyet ve yakın gelecekteki durumuna dair beklentilerde gençlerin umutsuzluğu dikkat çekiyor.

Ipsos’un her yıl tekrarladığı, Türkiye Barometresi Araştırması Yeni Yıl Raporu açıklandı. Raporda kamuoyunun 2020 değerlendirmeleri ve 2021 Beklentilerine dair sonuçlar yer aldı.

Türkiye Barometresi Araştırmasına göre; 2018 ikinci yarısından beri ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı yüzde 30 civarında seyrederken 2019 yılının sonu itibarı ile yüzde 24’e gerilemişti, 2020 yılında ise yüzde 30’lara tekrar ulaştı. Gençlerin memnuniyet seviyelerinin de beklentilerinin de diğer yaş gruplarına göre daha olumsuz olması dikkat çekti.

20219202110

2020 yılında en önemli sorun Covid-19 salgını ve ekonomi oldu

Salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi. Mart ayından itibaren bu durum değişti ve Covid-19 salgını özellikle Nisan ve Mayıs aylarında açık arayla ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Mayıs ayında başlayan kademeli normalleşme ile Haziran ayında ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. Vakaların tekrar artış göstermeye başladığı Ağustos ayından itibaren ise, salgın ve ekonomi ülkenin en önemli sorunu sıralamasında at başı ilerledi.

202114

Hanelerdeki tüketim ciro olarak büyüdü fakat son iki yılın gerisinde kaldı

Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu kapsamında Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden yıllık sonuçlara da yer verildi. Buna göre hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamaları ciro olarak yüzde 16.3 büyüdü ancak harcama büyümesi son 2 yılın altında kaldı.
202122

Pandeminin etkisiyle birlikte haneler bu sene daha seyrek alışverişe gittiler, alışverişe gitme sıklığında yüzde 11’lik bir düşüş görüldü. Öte yandan alışveriş başında düşen harcama 2020 yılında  yüzde 14.7 artış gösterdi.
202123
Hijyen kaygısı ve ekonomik endişeler birleşince açık ürünlerin toplam harcamadan aldıkları pay azaldı, özellikle indirim marketlerinin öncülüğünde market markalı ürünlerin payı arttı.

Ipsos Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu kapsamında; vatandaşların, ülkenin ve kendilerinin ekonomilerine yönelik beklentileri de soruldu.

2021’e girerken bazılarımız bundan daha zor bir dönem olmaz diye düşünüyor ve 2021’e umutla bakıyor. Öte yandan her üç kişiden biri de ekonomi daha kötüye gider diyor. Her dört kişiden üçü enflasyonun düşmeyeceğini veya artacağını düşünüyor. Raporun ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
202147202148