Skip to main content

Dijital dönüşüme en fazla harcama yapan ilk 250 sanayi ve ihracatçı şirket araştırması Digit 250 başladı.

İlk defa gerçekleştirilecek olan DigiT 250 araştırması, Türkiye’deki sanayicilerin ve ihracatçıların dijital dönüşüm performansını değerlendirerek, firmaların dijital dönüşüm için ne kadar harcama ve yatırım yaptığını belirleyecek ve aynı zamanda ihtiyaçlarını ortaya koyacak.

DigiT 250 araştırmasının anket soruları, Türkiye’nin bilişim, bilişim teknolojileri ve yazılım sektörünün önde gelen STK’larından, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, HİB (Hizmet İhracatçılar Birliği), TBD (Türkiye Bilişim Derneği), TÜBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği), TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) ve YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) işbirliğiyle hazırlandı. Araştırma, Türkiye’nin ihracat sıralamasında yer alan ilk 1000 firma ve İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 firmasına gönderilen ankete verilen cevaplar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

 Türkiye’de dijital dönüşüm alanından en geniş yelpazede veri kazandıracak araştırmanın hedefleri şöyle sıralanıyor:

 • Dijital dönüşümü referans almak: DigiT 250, Türkiye’deki sanayi ve ihracatçı şirketlerin dijital dönüşümdeki yatırım ve ilerlemelerini referans almak için bir ölçüt sağlayacak. Elde edilecek verilerle, bu şirketlerin dijital alandaki durumlarını anlamak isteyen paydaşlara kritik bilgiler sunmak,
 • Sektör liderlerini belirlemek: Araştırma, dijitalleşmeye en çok harcama yapan şirketleri vurgulayarak, sektör liderlerini ve yenilikçilerini öne çıkaracak. Bu sonuçlarla, diğer şirketlerin dijital teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları için bir motivasyon kaynağı olmak,
 • Zamanla ilerlemeyi takip etmek: Araştırma her yıl gerçekleştirileceği için yıllar itibarıyla dijitalleşmedeki ilerlemeleri ve eğilimleri takip etmek mümkün olacak. Bu uzun vadeli verilerle, politika yapıcılar, yatırımcılar ve iş liderleri için paha biçilmez bir hafıza oluşturmak,
 • Rekabeti ve büyümeyi teşvik etmek: DigiT 250 başarı sıralamaları aracılığıyla şirketler arasında rekabeti teşvik etmek, sektörel ve bölgesel dijital dönüşüm çabalarını hızlandırmaya katkı sağlamak,
 • Stratejik kararlar için bilgi: DigiT 250 araştırmasından elde edilen veriler ve öngörülerle devlet kurumlarının, finans sektörünün ve uluslararası yatırım kuruluşlarının şirketlerin dijital dönüşümüne yönelik kaynak ayırma konusunda bilinçli stratejik kararlar almasına yardımcı olmak,
 • Zorlukları ve fırsatları vurgulamak: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştıkları ortak zorlukları ve potansiyel büyüme ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmak,
 • Politika ve yatırımı etkilemek: Hükümet politikaları ve yatırım stratejileri açısından endüstrilerin dijitalleşmesi için daha fazla destek sağlanması konusunda motive edici olmak,
 • Global karşılaştırma: Türk şirketlerinin uluslararası ölçekteki durumlarını değerlendirmede kaynak olmak, global eğilimlerle karşılaştırma imkanı sunmak.

Aktarılan bilgilere göre DigiT 250 – Dijital Dönüşüme En Fazla Harcama Yapan İlk 250 Sanayi ve İhracatçı Araştırmasının sonuçları, 9 ana performans başlığındaki sorulara, firmaların beyan ettikleri verilerden ve bu verilere göre aşağıdaki başarı sıralamaları oluşturularak kamuoyu ile paylaşılacak:

 • Dijital dönüşüme en fazla harcama yapan ilk 250 şirket
 • Son üç yılda dijital dönüşüme en fazla yatırım yapan ikinci 250 firma
 • Dijital dönüşüm kapsamında çalışan personel sayısına göre ilk 100 şirket
 • Dijital dönüşüm kapsamında çalışan kadın personel sayısına göre ilk 100 şirket
 • Dijital dönüşüm kapsamında yürütülen prjoje sayısına göre ilk 100 şirket

Dijital dönüşüm kalemleri kapsamında en fazla harcama yapan ilk 50 firma listeleri

 • Siber Güvenliğe En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • E-Ticarete ve E-İhracata En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Mobil Uygulamalara En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Kurumsal Kaynak Planlamasına (ERP) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • E-Devlet (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Bütçe, Planlama, Konsolidasyon En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarına En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Tedarik Zinciri Yönetimine (SCM) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • İş Süreci Otomasyonuna En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • İş Zekâsı Uygulamalarına (BI), Veri Analizi ve Madenciliğine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Dijital Pazarlama Çözümlerine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • İmalat Yürütme Sistemi’ne (Manufacturing Execution System – MRP/MES -) En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Veri Merkezi Kurmaya En Fazla Harcama Yapan Firmalar

Gelişen teknolojilere en fazla yatırım yapan firma listeleri 

 • Big Data, Dijital İkiz (Dijital Twin) Uygulamaları, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA), Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik, Düşük Kod/Kodssuz (Low Code/No Code), 5 G Teknolojilerine En Fazla Harcama Yapan Firmalar
 • Dijital Dönüşümün Cirosunda En Fazla Pay Aldığı İlk 100 Firma
 • Önümüzdeki beş yıl içinde dijital dönüşüm kapsamında istidam ihtiyacı olan meslekler listesi

Sonuçlar Türkçe ve İngilizce açıklanacak

DigiT 250 araştırması, Türkiye’nin sanayicilerinin ve ihracatçılarının dijital dönüşüm performansını dünyaya da anlatacak etkili bir referans kaynağı olması için Türkçe ve İngilizce raporlar halinde basılı ve dijital formatta hazırlanacak. Bu raporlar, Türkiye’nin iş dünyası temsilcileriyle birlikte dünyanın önde gelen fikir liderleri ve uluslararası basın ile paylaşılacak.

Araştırmanın ayrıca Dijital Türkiye ve Dijital Gelecek için “Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hafızasını Yaratma” vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı ve şirketlerin dijital dönüşüm çabalarının takdir edilmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Digit 250 Araştırmasına katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.