Skip to main content

Türk Telekom kurduğu şirketle erken ve orta aşamadaki girişimleri destekleyecek.

Türk Telekom kurumsal risk sermayesi şirketi kurduğunu açıkladı. Türk Telekom kurduğu şirketle, erken ve/veya orta aşamadaki girişimlere yatırım yaparak büyümelerinden değer yaratmayı amaçlıyor.

Türk Telekom konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bir açıklama yayımladı. KAP’taki açıklamada, “…Bu çerçevede grubumuzun nakit ve/veya iç kaynakları ile ölçeklenebilir hedef girişimlerin büyümesine katkıda bulunması ve bunun karşılığında girişimlerde, katkıda bulunulan kaynakların değerine istinaden pay sahipliği edinilmesi planlanmaktadır. Böylelikle, mümkün olan yerlerde grubumuzun faaliyet gösterdiği ekosistemdeki potansiyel sinerjilerden faydalanılarak yeni iş modellerine iştirak edilmesi, inovasyonun hızlanması ve iştirak edilen girişimlerden yatırım süresi sonunda özsermaye değeri artışı sağlanması amaçlanmaktadır” ifadesine yer veriliyor.