Skip to main content

TÜBİTAK, blok zinciri ve dijital para teknolojilerinin araştırılması adına araştırma laboratuvarı kurdu.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM),  blok zinciri (blockchain) üzerine bir araştırama laboratuvarı kurdu.

Yeni açılan internet sayfasında bu alanda neler yapılacağını ve çalışmaların hedeflerini paylaşan BİLGEM, kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve akademisyenlerle işbirliği yaparak, güven merkezleri içeren yapılardaki güven merkezlerini dağıtarak daha verimli ve şeffaf yapıların kurulması için blok zinciri tabanlı tasarım ve geliştirme çözümleri sunduğunu belirtiyor. Finansal hareketlerden tedarik zincirlerine, nesnelerin internetinden (IOT) sağlık hizmetlerine kadar her türlü elektronik işlemi basitleştirmek ve güvence altına almak için blok zinciri temelli ağların kurulmak istendiğine de dikkat çekiyor.

Blokzincir Araştırma Laboratuvarının ana görevleri şöyle;

  • Blokzincir ve dijital para konularında akademik açık literatürün takip edilmesi, katkı sunulması, pratik uygulamalarındaki teknolojik altyapıların incelenmesi ve analiz edilmesi
  • Blokzincir ve dijital para teknolojilerinin güvenlik ve mahremiyet analizi
  • İleri kriptografik yapıtaşlarının (Zero Knowledge Snark, Commitment, Dynamic Membership of Multi-party Signatures, Threshold Cryptography, Distributed Verification, Pairing-based Cryptography vb.) blokzincir teknolojisine tatbikatının araştırılması ve pratik uygulamalarda kavram analizlerinin yapılması Milli ve yerli blokzincir kurulum kavram ispatı
  • Ekonomik alanda ulusal çıkarlarımızı gözetmek adına risk analizlerinin çıkarılması
  • Kitle fonlama (Crowdfunding, ICO) ve blokzincir tabanlı mikrofonlama/mikroödeme sistemlerinin araştırılması
  • Dijital paraların izlenebilirliği ve regülasyon altyapısı çalışılması
  • Eğitim/Danışmanlık
  • Türkiye’de bilimsel düzeyde blokzincir çalıştayların yapılması
  • İlgili kamu kurum/kuruluşlarına ve özel sektöre teknik destek sağlanması
  • Blokzincir ve dijital para teknolojileriyle ilgili olarak akademik bitirme projeleri/yüksek lisans/doktora tezleri ile uluslararası literatüre katkı verilmesi