Skip to main content

İlk icadında sanayide kullanılan QR kodu bugün artık yaygın şekilde hayatımıza girmiş durumda. Günümüzde bu kodları kimi zaman bir bilet, kimi zaman bir indirim kuponu olarak görebiliyoruz.

Bugün banka ATM’lerinde para çekmekten kahvecilerde ödeme yapmaya uzanan birçok alanda kullandığımız OR kodunun (quick response code) geçmişi çok da eski sayılmaz. 1994’te hayatımıza giren QR kodu başlangıçta imalat esnasında araçları takip etmek amacıyla geliştirildi.

Japon Denso Wave firmasına patentli olan QR kodu, mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel matriks barkod (veya iki boyutlu barkod) türü. Barkod, bağlı olduğu ürün hakkında bilgi veren, makine tarafından okunabilen bir optik etiket aslında. QR kodu, verileri etkili bir şekilde depolamak için dört standart kodlama modundan (sayısal, alfanümerik, bayt / ikili ve kanji) faydalanıyor. Bununla birlikte uzantıların da kullanımı söz konusu.

QR kodu ile kodlanabilen veri türlerine örnek olarak düz metin veya sayısal içerik, internet sayfası erişimi, e-posta gönderimi, SMS gönderimi, telefon numarası arama, telefon adres defterine kayıt,  telefon takvimine etkinlik ekleme, coğrafi konum bilgisi erişimi, fotoğraf video gösterimi  ve müzik gibi veriler düşünülebilir.