Skip to main content

Yakın gelecekte teknolojinin gelişme hızıyla, toplumun yeni teknolojilere adaptasyon gücü arasındaki fark açılırsa teknolojinin getirdiği fırsatlardan yeteri kadar yararlanamama gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. Teknoloji iletişimcileri tam bu noktada çok kritik bir rol üstlenecekler.

Teknoloji iletişimcisi nedir?

Teknoloji iletişimcisi; yeni teknolojilerin, teknolojik terim ve kavramların özellikle teknik konulara hakim olmayan kişiler tarafından daha anlaşılır hale getirilmesi ve bu yolla daha etkili kullanılabilmesi için kurumlara uzaktan destek veren yahut bizzat kurumun içinde görev alan kişidir.

Kimler teknoloji iletişimcisi olabilir?

Teknoloji konusunda tutkulu, yeni teknolojileri derinlemesine araştırma becerisi ve bunları en basit haliyle anlatabilecek iletişim yeteneklerine sahip herkes teknoloji iletişimcisi olabilir.

Alet çantasında neler olmalı?

Google Alerts, Twitter, LinkedIn gibi kanalları hem yeni trendleri takip etmek hem de ürettiği içerikleri yaymak için etkili kullanmalı.

Teknoloji iletişimcisi nerede çalışır?

Teknolojiyi üreten, pazarlayan ve bunu kurumsal ya da bireysel müşterilerine etkili şekilde aktarmak isteyen kurumlarda çalışabilir. Teknolojiyi kullanan ve kendi çalışanlarının bu teknolojik araçlardan daha etkili yararlanmasını isteyen kurumlarda çalışabilir. Teknolojinin dahil olduğu süreçlerde teknik personel ile teknik olmayan personel arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek isteyen kurumlarda çalışabilir. Toplumun teknoloji okuryazarlığı seviyesini daha yukarıya çıkarmak isteyen devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüteceği aktivitelerde yer alabilir.

Neden geleceğin mesleklerinden biri?

21. yüzyılda ama özellikle son 10 yılda gelişen teknolojilerin iş dünyası ve sosyal hayatlarımızda yarattığı değişim, takip edilmesi ve uyum sağlaması zor boyutlarda.Teknolojinin üstel büyüdüğü gerçeğini göz önüne alırsak, gelecekte bu daha da zorlaşacak. Teknoloji iletişimcileri, gelecekte gerek iş hayatında gerekse günlük yaşamda verimi arttırmak adına toplumun teknolojiye adaptasyonunu yükseltecek ve yeni teknolojilerden etkili şekilde yararlanılması adına kritik bir rol üstlenecek.