Skip to main content

Firmalar acımasız rekabet atmosferinde asıl önce çıkan güçlü noktanın çalışanların her yönden geliştirilmesi ile teknolojinin daha yoğun kullanılması ve öğrenen organizasyonlar meydana getirmekten geçtiğini anlamış durumdalar. Bu da, kurumsal akademilerin önemi artırıyor.

Kurumsal akademi (corporate academy) günümüzdeki üniversitelerde uygulanan eğitim programları günlük ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmasının sonucunda ortaya çıkan bir yaklaşım aslında. Firmalar acımasız rekabet atmosferinde asıl önce çıkan güçlü noktanın çalışanların her yönden geliştirilmesi ile teknolojinin daha yoğun kullanılması ve öğrenen organizasyonlar meydana getirmekten geçtiğini anlamış durumdalar. Bu da, kurumsal akademilerin önemi artırıyor. Şirket akademileri uygulama türlerine baktığımızdaysa ağırlıklı olarak eğitim bölümleri, marka olmuş ayrı bir bölüm veya akredite programlar sunan bir birim olmak üzere farklı türleri görüyoruz. Bununla birlikte,  tamamen dış kaynaklardan tedarik edilen eğitim türleri de söz konusu olabiliyor. Diğer bir yaygın uygulama da kurum içinde yetiştirilen eğitimcilerle eğitimlerin geliştirilmesi ve uygulaması şeklinde karşımıza çıkabiliyor.

Kurumsal akademilerin belli başlı avantajları

Kurumsal akademilerinin düzgün ve sistemli şekilde işletilmesiyle önemli avantajlara sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu avantajların başında şirket çalışanlarının sahiplendiği güçlü bir model olması söylenebilir. Çalışanlar okul sonrası iş dünyasına girdiklerinde öğrenmenin hayat boyu öğrenme kavramına dönüştürülmesi gerektiğini kavramalı.  Kurumsal akademileri uygulamalarında çalışanlar basmakalıp düşünme biçimi dışına çıkmayı, öğrenme tarzlarına uygun şekilde gelişimlerini süratlendirmeyi ve bunları firma hedeflerine uyumlu hale getirerek anlamlı bir biçime dönüştürmeyi öğreniyor. Kurumsal akademilerin getirdiği en önemli faydalardan birisi de, markalaşmaya olan katkısı. Bu akademiler ismi, yayınları ve eğitim programları ile firmanın marka algısına kuvvetli bir destek sağlıyor. Yapılan çalışmaların müşteriler, paydaşlar ve tedarikçileri de kapsaması ile yaratılan katma değerin boyutu ve etkisi artırılabilir. Üst düzey yöneticilerin sürece eklenmesi de kurumsal akademilerin avantajlarından biri olarak ele alınabilir. Bu akademilerde üst düzey yöneticiler bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasına ek olarak kurumun stratejik planlamasına göre ne tür eğitimlere ihtiyaç duyulacağını da karar vermeli.  Bilhassa rekabetin her geçen gün yükseldiği bir dünyada rekabet gücünün çalışanların bilgi ve beceri seviyesi ile orantılı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Son olarak değinebileceğimiz diğer bir avantaj ise bu akademilerin çalışan devir oranına sağladığı olumlu katkı. Akademi uygulaması bulunan firmalarda bu oranın önemli derece düştüğü gözlemleniyor. Çalışanlar kendilerini geliştirme fırsatı veren firmalara daha çok sadakat gösterme eğiliminde.

Teknoloji alanında dikkat çeken kurumsal akademi örnekleri

 

Ülkemizde kurumsal akademilerin geçmişi ağırlıklı olarak finans sektörüne dayansa da, farklı sektörler de bu tür akademilere ev sahipliği yapıyor. Firmalar bu sayede rekabetçi dünyada ayakta kalmak ve rekabette öne geçmenin peşinde. Türkiye’de teknoloji alanında öne çıkan kurumsal akademi örneklerini ele alıyoruz.

Akademimizi mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak için kurduk

Can Dinçer

Arçelik Türkiye Genel Müdürü

Arçelik Perakende Akademisi’ni dönüşüme öncülük eden bayi ve satış ağımızın küresel trendler doğrultusunda en üst seviyede bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayarak tüketicilerimize mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatabilmek amacıyla kurduk. Arçelik Perakende Akademisi’nde “Vizyoner Liderlik”, “Etkin Yöneticilik”, “Satışta Uzmanlık”, “Mağazada Uzmanlık”, “Sahada Uzmanlık” ve “Eğitimde Öncülük” programları yer alıyor. Vizyoner Liderlik yetkili satıcılarımız için hazırladığımız bir gelişim programı.  Bir yıllık müfredat kapsamında; ürün, satış, davranış, finans, işletme-mağaza yönetim becerileri ve teşhir standartları gibi konularda değişen perakendecilik dinamiklerine yönelik eğitimler veriliyor.

BayBayNakit Akademi sektörü bilgilendirmek amacıyla kuruldu

Celal Cündoğlu

BKM Ödeme Platformları Genel Müdür Yardımcısı

BKM olarak nakitsiz topluma dair tüm bilgilerin paylaşılarak veri ve örneklerin düzenli olarak kamuoyuna sunulduğu projelerimiz, yayınlarımız ve iletişim çalışmalarımız mevcut. BayBayNakit Akademi’yi de bu amaca hizmet eden bir platform olarak hayata geçirdik. BayBayNakit Akademi, Türkiye kartlı ödemeler sektörünü geliştirmek ve sektöre hizmet veren banka/EPK (elektronik para kuruluşları) ekiplerini bilgilendirmek amacıyla eğitimlerin verildiği bir platform. Eğitim portföyünün mevcuttaki BKM eğitimlerinin yanı sıra Türkiye kartlı ödemeler sektörünü ilgilendiren yeni ve güncel eğitim içerikleri ile zenginleştirilmesi planlanıyor.

Samsung Akademi’yi gençleri desteklemek için hayata geçirdik

Dr. R. Erdem Erkul

 Samsung Electronics Türkiye Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü

Samsung Akademi’yi “Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonumuzla, gençlerin eğitimine destek olma amacıyla hayata geçirdik. Gençlerin geleceklerine dair mesleki belirsizlikleri konusunda yardımcı olurken, işlerini severek yapıp merak etmenin de sonsuz ve sihirli dünyasına yelken açmalarına yardımcı oluyoruz. Öte yandan Türkiye’yi uzun vadeli bir iş ortağı olarak gören bir kurum olarak Samsung Electronics, hem gelecekteki kalifiye ara eleman sorununun çözülmesine, hem de eğitimde fırsat eşitliği yaratılması için üstüne düşen sorumluluğu yapmış oluyor.

Turkcell Akademi’de önemli üniversitelerle işbirliği söz konusu

Banu İşçi Sezen

Turkcell Akademi Genel Müdürü

İlk başta kurumsal üniversite olarak yola çıktığımız Turkcell Akademi’nin içeriğini hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak geliştirdik. Bu kapsamda dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirlikleri gerçekleştirdik. Bu kurumlar arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kellogg University, Khan Academy, Boğaziçi Üniversitesi, Cisco, Nokia, Huawei ve Verscom gibi alanında öncü kuruluşlar yer alıyor. Eğitim gelişim çözümlerinde stratejik iş ortaklıklarının yanı sıra, VR, AI, sanal sınıf, web-video, e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi en güncel teknolojileri sunarak, eğitimde fark yarattık.