Skip to main content

Türk Dil Kurumu (TDK) kurum ve kuruluş isimlerinde kesme işaretinin kullanımını ile ilgili kuralı değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK), kurum ve kuruluşlarda kesme işaretinin kullanımını kaldırdı. TDK’nın yaptığı değişiklikle birlikte artık kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Yeni düzenleme sadece özel isimleri ve kısaltmaları kapsıyor. Şehir adı, insan adı ya da kurum adı kısaltması düzenlemeye dahil değil. Örneğin; Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başbakanlığa, Bakanlar Kurulunun, Türk Dil Kurumuna şeklinde yazılacak. Türk Dil Kurumunun yaptığı kesme işareti ile ilgili düzenleme yeni yazım kılavuzlarına basılacak.