Skip to main content

‘Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı’ araştırmasını değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı izleyebilirsiniz…

Samsung, TÜSİAD desteği; Deloitte Türkiye ve GfK’nın işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen, “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

‘Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı’ araştırmasını değerlendiren Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızı izleyebilirsiniz…

Dijital dönüşümün en önemli parçası strateji
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin tepe yönetiminde bulunan 58 CEO ile yaklaşık üç aya yayılmış bir süreçte yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan rapora göre, “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı”, dijital dönüşümün en önemli parçasının strateji olduğu ortaya çıkıyor.

Katılımcı her 3 şirketten 2’si ‘net ve anlaşılır bir dijital stratejileri olduğunu’ düşünüyor

Araştırmanın katılımcıları, kurumsal dijital değişimin başarılı olabilmesindeki en önemli etkeni, net ve anlaşılır bir strateji olarak belirtiyor. Araştırmaya katılan her üç şirketten ikisi net ve anlaşılır bir dijital stratejileri olduğunu düşünürken; her beş şirketten biri net ve anlaşılır bir dijital stratejilerinin olmadığını söylüyor.

Araştırmaya katılanlara dijital değişime teşvik eden sebepler sorulduğunda, %17 ile verimliliği artırmak ve %16 ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek tüm seçenekler arasında ön plana çıkıyor.

Seçimlerin sıralamasına bakıldığında ise, %21 ile en önemli sebep olarak belirtilen verimliliği artırmayı, %19 ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilme, yine %19 ile rekabet avantajı, %12 ile kârlılık takip ediyor.

Rekabetin daha çok diğer sektördeki şirketler veya girişimcilerden (start-up) geleceği düşünülüyor

Araştırmaya katılan şirketlerin değerlendirmelerine göre rekabetin %45 oranında bulundukları sektörden gelmesi beklenirken, diğer sektörlerden %30, girişimci firmalardan ise %25 oranında rekabetin gelmesinin beklenmesi sektör dışından gelecek rekabetin önemini vurguluyor.