Skip to main content

Startup Hukuku, girişimcilikte ortaya çıkacak muhtemel sorunlarla girişimcilikteki temel hukuk konularının bir araya getiriyor.

Girişimcileri ve girişimci olmak isteyenleri hedefleyen Startup Hukuku kitabı yayımlandı. Startup hukuku, temelinde şirketler hukuku, fikrî mülkiyet hukuku, yatırım hukuku ve bilişim hukukunu bulunduran, girişimcilik ekosisteminin doğrularıyla harmanlanmış yeni bir hukuk dalı. Bu hukuk dalı, yapısı gereği girişimlerin faaliyet gösterdiği alanların hukuk kuralları ile de doğrudan etkileşim hâlinde. İşte, bu nedenle de kapalı ve kendi içinde bir alan değil aksine kapsamı bakımından bir o kadar da genişlemeye elverişli.

Kitap, girişim hukukun farklı disiplinlerine rehberlik ediyor

Startup Hukuku, “Girişim Hukuku”, “Girişimcilik Hukuku” olarak dilimize çevirebileceğimiz şekilde yurt dışında da kısmen yerini buldu. Girişim yapılabilecek alan sınırsız olunca, e-ticaret hukuku, iş hukuku ve vergi hukuku da kendiliğinden bu alan ile ilgilenenlerin hayatının bir parçası oluveriyor. Bu alanda uzmanlaşmak için, genel hukuk mantığına ters düşen birtakım ekosistem gerçeklerinin varlığını kabul ederek, girişimci gözünden bakabilmek gerekiyor. Kitap, ‘Girişim Hukuku’nun tüm farklı disiplinlerine bir rehber görevinde olması için kaleme alındı.

Av. Mümtaz Hacıpaşaoğlu ve Av. Okan Şencan tarafından yazılan ve Sola Unitas Yayınları tarafından yayımlanan kitabı, buradan inceleyebilirsiniz.