Skip to main content

EMC Corporation ve VMware’in birlikte hazırladığı BT dönüşümüne ilişkin ortak bir durum raporu yayınlandı

EMC’nin dünya çapındaki müşterileri arasında yapılan araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 90’ı BT dönüşümüne ihtiyaç duyduğunu belirtirken, yüzde 55’i bu konuda çalışmaları olmadığını kabul etti.

Yapılan araştırmaya göre şirketlerin çoğu, yer aldıkları coğrafya ve sektör fark etmeksizin, BT’yi müşteri odaklı bir işletme gibi yürütmek için BT hizmetlerine yönelik stratejilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

İşletmelerin %90’ı yönetsel ve iş alanı destekli bir BT dönüşüm stratejisine ve yol haritasına sahip olmanın önemine işaret ederken; bunların yarısından fazlası (%55), belgelendirilmiş bir çalışmalarının olmadığını kabul etti.

%80’i ise hizmetleri self-servis bir portal ile iş odaklı bir katalogda standartlaştırmak ve otomasyonu arttırarak şu alanlardaki BT hizmetini geliştirmek istediklerini bildirdi:

  • Kaynak Tedariği – Katılımcıların %77’si altyapı kaynaklarını bir günden az ya da gerektiği kadar kısa bir sürede tedarik etmek istediklerini dile getirirken; bunların yarısından fazlası bu işlemin 1 ila 4 hafta arasında sürdüğünü bildirdi.
  • Finansal Yönetim– Ankete katılanların %87’si, yıllık ödeneğe dayalı ya da proje başına geri ödemeye bel bağlarken; sadece %5’i tüketilen hizmetler için işi ilan edilen fiyata faturalandırabildiklerini belirtti.
  • Ölçüm– Kuruluşların %88’i her iş biriminin tükettiği kaynakları takip edebildikleri bir otomasyon kullanacak duruma gelmeyi istediğini kaydederken; %70’i ise iş süreçlerinde BT kaynak tüketimini takip etme konusunda açıkları olduğunu açıkladı.