Skip to main content

Büyük Veri ve Bulut Bilişim, şirketleri dönüştürmeye hazırlanıyor Teknoloji şirketi EMC, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan BT dönüşüm araştırmasının sonuçlarını açıkladı.  22 ülkeden 6 bin 656 BT profesyonelinin…

Büyük Veri ve Bulut Bilişim, şirketleri dönüştürmeye hazırlanıyor

Teknoloji şirketi EMC, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgelerini kapsayan BT dönüşüm araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 
22 ülkeden 6 bin 656 BT profesyonelinin katıldığı EMC araştırması, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların iş dünyasındaki önceliklerini ortaya koydu.
Araştırma, EMEA bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin büyümeyi, öncelik sıralamasında ilk sıraya koyduğunu ve bu bağlamda araştırmaya katılanların yüzde 40’ının yeni ürünlerin geliştirilmesini, yüzde 46’sının da geliri artırmayı en önemli öncelik olarak kabul ettiğini ortaya koydu. 
Aynı zamanda araştırma, işletmelerin BT altyapılarını değişen pazar gereksinimlerine göre uyarladıklarını gösterdi. Araştırmaya katılan şirketlerin çoğunluğu (yüzde 59) önümüzdeki 12 aylık süreç içinde BT’nin işlevini bir şekilde değiştireceğini belirtti.  
Vanson Bourne araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, bu değişimde özellikle iki etken rol oynayacak: Büyük Veri ve Bulut Bilişim
EMEA bölgesinden araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse yarısı (yüzde 47) büyük verinin sektörde yeni kazananlar ve kaybedenler yaratacağına inanırken, yüzde 46’sı bulut bilişimin önümüzdeki üç sene içinde kendi yapıları içinde geleneksel, alışılagelmiş BT mimarisinin yerini alacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan Suudi Arabistan (yüzde 75)  ve Türkiye’deki (yüzde 60) işletmelerin çoğu bu görüşe katılsa da, Rusya (yüzde 32) ve Çek Cumhuriyeti’ndeki (yüzde 26) işletmelerin küçük bir bölümü bu görüşe katılıyor.  
Büyük Veri ve Bulut Bilişim, kurum içi rolleri ve sorumlulukları etkileyecek 

Bölgeden araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 78’i, BT ile ilgili öncelikleri yerine getirecek bilgi ve beceriye sahip olduğundan emin: Türkiye (yüzde 87), Fas (yüzde 87), Hollanda (yüzde 84), Polonya (yüzde 84) ve Avusturya (yüzde 83) listenin başında gelen ülkeler. Araştırma ayrıca bu beceri ve bilgi birikiminin her geçen gün daha fazla büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerine odaklanması gerektiğini ortaya koydu. 
İşletmelerin yarısından fazlası (yüzde 56), bulut bilişimin BT çalışanları için yeni roller ve sorumluluklar yarattığını kabul ediyor. Türkiye (yüzde 72) ve Fas (yüzde 70) bu görüşe en çok katılan ülkeler. Diğer yandan, Almanya (yüzde 33) ve Avusturya (yüzde 22) gibi ülkeler bu görüşe en az katılan ülkeler arasında öne çıkıyor.