Skip to main content

Sanofi, nadir hastalıklar alanında farkındalık yaratma amacıyla yepyeni bir projeye imza attı.

Sanofi, nadir hastalıklar alanında farkındalık yaratma amacıyla yeni bir projeye imza attı. İnsan hayatını iyileştirme misyonu ile çalışan Sanofi Türkiye’nin özel tedavi alanlarına odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme ve dijital düşünme şirketi TING İstanbul işbirliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, nadir hastalıklar konusunda güvenilir bir bilgi kaynağı olması ve topluma fayda sağlaması amacıyla www.farkyarataneller.com platformunu hayata geçirildi. Platformda nadir hastalıklar konusunda yazılmış güncel makaleler, bilimsel çalışmalar, infografik veriler, hasta hikayeleri ve bütün hastalıkların tanımları yer alıyor.

Sanofi Genzyme’ın, nadir hastalıklarla ilgili hasta ve hasta yakınlarının karşılaştığı ‘güvenilir bilgi kaynağı’ konusuna çözüm olarak geliştirdiği www.farkyarataneller.com; 2.000 kişide bir ve hatta çok daha az sayıda kişide görülebilecek kadar nadir olan hastalıklar konusunda, toplumun her kesiminden insanı bilinçlendirmeyi amaçlıyor.