Skip to main content

Türkiye’de teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji tedarikçilerini buluşturmak üzere TÜSİAD tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın Başkanı Perihan İnci, üçüncü fazı kısa süre önce tamamlanan programı tüm detaylarıyla anlattı.

Bize TÜSİAD SD2 projesinden söz edebilir misiniz? Projenin kısa ve uzun vadeli hedefleri neler?

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı (SD2), bugüne kadar sanayinin dijital dönüşümü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmada ihtiyaç olarak dikkat çekilen Türkiye’de teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini buluşturma hedefiyle hayata geçirildi. ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ temasıyla teknoloji dünyasında arz ve talebi buluşturan ilk kapsamlı program olma niteliğini taşıyor. Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2 Programı, kısa vadede çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarını, tanımladıkları sorun, ihtiyaç ve/veya arayışlarına göre uygun teknoloji kullanıcılarıyla eşleştirmeyi amaçlıyor. Yine kısa vadede bu eşleşmeler vasıtasıyla teknoloji tedarikçilerine geliştirdikleri ürün/hizmetler kapsamında “müşteri doğrulaması” yapabilme şansı yaratılması; birlikte çalışma sürecinin sonunda ise teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerinin ortaya konabilmesi gibi hedefleri var. Uzun vadede Türk sanayisinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesini ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesini amaçlıyor. Bu çerçevede, gerek üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlarla, teknolojik çözüm sağlayanları buluşturuyor gerekse Türkiye’deki teknoloji tedarikçi ağı ve yetkinliğinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekliyor.

Proje kapsamında 13 teknoloji kullanıcısı firma sorun ve ihtiyaçlarını TÜSİAD ile paylaştı. Siz de bunlara çözüm geliştirebilecek yerli teknoloji firmalarına çağrıda bulundunuz. Bu çağrınıza ilgi tatmin edici sevide oldu mu?

TÜSİAD SD2 Programı’na 500’ün üzerinde teknoloji tedarikçisi kayıt oldu. 200’ü aşkın teknoloji tedarikçisi şirket ön elemeyi geçti. Teknik şartnameye uygunluk değerlendirildi. Takiben, başvuruların çağrılara uygunluğu “Bağımsız Ön Değerlendiriciler Kurulu” tarafından değerlendirildi. Çağrıların son derece nitelikli olmaları, teknoloji kullanıcıların olumlu geri dönüşleri ve başvuru son tarihini kaçıran tedarikçilerin düzenli takip ve ilgisi düşünüldüğünde, bu rakamları oldukça gerçekçi ve tatmin edici görüyoruz.

Şu an proje ne aşamada? Sonuçlar ne zaman kamuoyuyla paylaşılacak? Bir rapor veya kitapçık halinde yayımlanacak mı?

20-21 Eylül tarihlerinde TÜSİAD SD2 Programı’nın üçüncü fazı olan Sanayi Teknoloji İleri Entegrasyon Programı’nı (STEP) yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. STEP’e, ön elemeyi geçen 88 teknoloji tedarikçisi şirket davet edildi. Uzman konuşmaları, farklı paneller, speed networking, bire bir ve serbest görüşme oturumlarında kullanıcılarla tedarikçileri bir araya getirdik. Program sonucunda bire bir görüşmeler neticesinde teknoloji kullanıcılarının seçtikleri teknoloji tedarikçileriyle eşleşmelerini TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ile açıkladık. Programın bundan sonraki sürecinde, arayışlarına en uygun teknoloji tedarikçileriyle eşleşen teknoloji kullanıcıları birlikte çalışacak ve birlikte Çözüm Dosyası hazırlayacaklar. Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikâyelerini ise ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikâyeleri Töreni’nde kamuoyuyla paylaşacağız.

Türkiye’de teknoloji kullanıcıları ve yerelde üretim yapan teknoloji tedarikçilerinin en önemli sorunları neler?

İçerik ortaklığını BCG ile gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda 19 Aralık 2017 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız ‘Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği’ raporunda yer verdiğimiz üzere; şirketlerin büyük çoğunluğunun sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu, fakat dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirket sayısının görece daha az olduğunu saptadık. Türkiye’de sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot proje gerçekleştirme seviyesinde (44/100) olduklarını, şirketlerin özellikle strateji, yönetişim ve dijital dönüşüm için yol haritası oluşturma gibi hususlardaki yetkinliklerinin düşük olduğunu gördük. Sanayide dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaşılan engeller açısından gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de şirketlerin yatırım öncesi ve planlama döneminde olduklarını ve Türkiye’de teknolojinin arz ve talebi arasında bir kopukluk olduğunu saptadık. TÜSİAD SD2 Programı saptanan bu sorunlara çözüm aramak üzere modellendi.

Sanayi 4.0 dönüşümünde yerli teknoloji üreten firmaların katkısı ne oranda?  

Küresel rekabette yönlendirici olabilmek ve sürdürülebilir bir dönüşümden bahsedebilmek için teknolojiyi üretim sistemlerine entegre edebilmek kadar teknolojiyi ülkemizde üretmenin önemine inanıyoruz. Bahse konu bu üretimin temel şartlarından biri de teknoloji tedarikçileri ve kullanıcıları için sağlıklı ve sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi yaratabilmek. Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği raporumuzda teknoloji tedarikçileriyle yaptığımız anket sonuçlarına göre ülkemizde özellikle bazı teknolojilerde teknoloji tedarikçileri yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Bu, son derece memnuniyet verici. Öte yandan, özellikle yapay zekâ ve akıllı sistemler, büyük veri analizi ve endüstriyel internet konularında da yerelde üretim yapan teknoloji tedarikçileri için bir alan olduğunu gördük. Dolayısıyla, hâlihazırda teknoloji tedarikçilerinin dijital dönüşüm konusunda katma değer yarattıkları teknoloji alanları yanı sıra teknoloji kullanıcılarının da tercihleri ve eğilimleri ışığında güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistemde teknoloji tedarikçilerinin daha çok değer yaratacağına inanıyoruz.

Sanayi 4.0 dönüşümüne yerli teknoloji üreten firmaların katkısı nasıl artırılabilir?

Sanayide dijital dönüşüm sürecinde yerli teknoloji üreten firmaların katkısının iki yolla artırılabileceğine inanıyoruz. Bunlardan biri, doğru teknolojilere yatırım yapılmasıyla teknoloji tedarikçi ekosisteminin geliştirilmesi. TÜSİAD SD2 Programı ile de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan, yerli teknoloji tedarikçilerinin katkılarının ve yetkinliklerinin artırılması için yerli teknoloji kullanıcılarının desteklenmesinin de elzem olduğuna inanıyoruz. Bu noktada, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklendiği; nitelikli Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını mümkün kılacak finansal mekanizmaların TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kamu kurumları tarafından tanımlandığı; ana sanayi ve büyük şirketlerle ekonomimizde çok önemli yeri olan KOBİ’leri ve tedarik sanayisini de bütünsel olarak kapsayan şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş sanayide dijital dönüşüm politikalarının kritik önemini TÜSİAD olarak her fırsatta vurguluyoruz. Yerli teknoloji tedarikçilerinin katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir ihracatı sağladıklarında yarattıkları katkının katlanarak artacağını öngörüyoruz. TÜSİAD SD2 Programımız ile de gördük ki yerli üreticilerimiz bu kapasiteye ve kabiliyete sahipler.