Skip to main content

Salesforce, müşteri bağlılığının geleceğini şekillendiren generative AI (üretken yapay zekâ) gibi trendleri keşfetmek için dünya çapında 14 bin 300 tüketici ve ticari müşteriyle anket yaptı.

Salesforce’un yeni anketi, yapay zekâ yazım araçlarını ve diğer ilgili araçları nasıl kullandıklarını açıkça detaylandıran şirketlerin, müşteriler arasında daha popüler olabileceğini iddia etti.

25 ülkeden 14 bin 300 tüketici ve ticari müşteri ile yapılan anketin sonuçları, yapay zekânın müşteri hizmetlerinde çıtayı yükselttiğini ancak konu uygun insan etkileşimi olduğunda müşterilerin hâlâ çok net beklentilere sahip olduğunu gösteriyor.

Yapay zekâ ve müşteri hizmetleri

Ankete katılan müşterilerin neredeyse yüzde 78’i yapay zekânın artık sektörde kullanılması nedeniyle daha hızlı hizmet beklediklerini söyledi; bir o kadarı da (yüzde 81) bir şirketin müşteri deneyiminin, sunduğu ürünler kadar önemli olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (yüzde 90), yapay zekâ veya bir insanla ne zaman iletişim kurduklarını bilmenin önemli olduğuna ve güvenlik, etik ve insan gözetiminin şeffaflık çağrısında önemli rol oynadığına inanıyor.

Yapay zekâya olumlu bakmalarına rağmen, müşterilerin yüzde 65’i bir şirketle iletişime geçer geçmez birisiyle tanışmayı bekliyor. Salesforce’un anketine göre müşteri deneyiminin geleceği insan-yapay zekâ ortaklığında.

Salesforce’ta Commerce Cloud Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Michael Affronti, “Güçlü değerlerle liderlik etmek ve üretken yapay zekâ gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin etik kullanımı, gelecekteki başarının temel göstergesi olacaktır” diyor.

İlerleyen süreçte yapay zekânın, yanıt sürelerini kısaltmaya ve yanıt doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak müşteri hizmetlerinde önemli bir rol oynayacağı açıkça ortaya çıktı. Ancak bunu başarmak için, şirketlerin müşterilerine karşı tamamen şeffaf olmaları isteniyor.

Kaynak: AI could help companies connect with customers like never before – techradar