Skip to main content

İki ay önce Meclis’te görüşülmeye başlanan Torba Tasarı’da yer alan Özel İletişim Vergisi’ndeki değişiklik yasalaştı.

Ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Torba Tasarı” olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşülmesine başlanmıştı. Kanun tasarısının maddelerinde biri de Özel İletişim Vergisi’ndeki değişikliğe ilişkindi. Tasarı yasalaştı ve 5 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle bundan böyle özel iletişim için tek tip bir vergi oranı belirlendi ve yüzde 7,5 olarak açıklandı. Değişiklikten önceki oranlar şu şekildeydi: