Skip to main content

Oracle, IaaS’ın Türkiye’de ne ölçüde benimsendiğini görmek amacıyla bir araştırma yaptı.

Oracle’ın yaptığı bir araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin yüzde 12’sinin stratejik büyüme hedeflerine erişmek amacıyla bu yenilikçi bulut çözümünü halihazırda kullanmakta olduklarını gösterirken, Altyapı Hizmetleri’nin (IaaS) Türkiye’de gittikçe benimsenmeye başladığını ortaya koydu.

IaaS’ın Türkiye’de ne ölçüde benimsendiğini görmek amacıyla düzenlenmiş olan Oracle’ın “You&IaaS” başlıklı araştırması, Türkiye çapında yüzden fazla çalışana sahip orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki 600 BT profesyoneli arasında gerçekleştirilen bir anketi esas alıyor.

Rekabette üstünlüğü korumanın anahtarı: IaaS
“You&IaaS” çalışmasına göre, Türkiye’deki araştırmaya katılan BT uzmanlarının yüzde 50’si IaaS’a yatırım yapmayan işletmelerin, yatırım yapan rakiplerinin hızla gerisinde kalacağına inanıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 67’si ise IaaS’ın kurum çapındaki ilgili bulut stratejileri için önemli bir bileşen olduğunda hemfikir.

Katılımcıların yüzde 75’i IaaS çözümlerinin işletmelerin inovasyon yapmasını kolaylaştırdığına inanırken, bunun sebebi olarak bakım çalışmalarına harcanacak enerjinin geliştirme ve deneyimlemeye yönlendirilebilir hale gelmesini görüyor. Bu anlayış, yeni ve yerleşik kullanıcılar arasında yaygınlaşarak yüzde 80’inin IaaS’ı inovasyon avantajlarına inanmasını sağlıyor.

100-249 çalışanlı işletmelerdeki IaaS kullanıcılarının yüzde 71’i IaaS’ın kurulum süresini önemli ölçüde kısalttığını söylerken bu oran 250 çalışan üstü işletmelerde yüzde 40 olarak ortaya çıkıyor.

IaaS ile işletmelerin performansı artıyor
Oracle’ın araştırması işletmelerin yaklaşık yüzde 26’sının IaaS’ın dünya standartlarında kullanılabilirlik, çalışma süresi ve hız sağladığını ortaya koyuyor. Katılımcılar, IaaS’ı 2012 yılından daha önce entegre etmeye başlayan deneyimli kullanıcılara kıyasla IaaS’ı henüz kullanmaya başlayanların daha avantajlı olduğunu onaylarken, yüzde 43’ü ise IaaS’ı doğrudan tedarikçiden temin etmenin en iyi yaklaşım olduğunu belirtiyor.

IaaS ekonomik büyümeyi etkiliyor
IaaS’ın Türkiye’de benimsenmeye başlandığının net bir işareti olarak ‘You&IaaS’ araştırması, Türkiye’deki kuruluşların bir zamanlar vazgeçilmez olarak görülen mevcut BT mimarilerini değiştirerek iş yüklerini buluta taşımakta olduklarını doğruluyor.

Araştırma katılımcılarının yüzde 12’si IaaS kullandıklarını doğrularken her on katılımcıdan altısı IaaS hizmetlerinden olan depolama yatırımı yaptığını her on katılımcıdan üçü ise sanal veri merkezlerine yatırım yaptığını belirtiyor. Araştırmada Türkiye’deki kuruluşların IaaS’ı benimsemesinin önündeki temel güçlükler olarak olası maliyet artışı ve veri güvenlikleri öne çıkıyor.

Oracle Türkiye Teknoloji Satış Danışmanlığı Kıdemli Direktörü Sedat Zencirci’nin verdiği bilgiye göre, genele açık bulut olgunlaşıyor ve Altyapı Hizmetleri’ni (IaaS) kullanarak işletmeler dijital dönüşümü yönlendirirken mobil uygulamalar ve sosyal etkileşimler yoluyla müşteri katılımını da artırıyor. Oracle’ın kurumsal sınıf bulutu ise kuruluşların herhangi bir zamanda herhangi bir iş yükünü çalıştırabilmesine imkân tanırken, yenilikçi veri taşıma araçları da kuruluşların tesislerindeki iş yüklerini buluta taşıma yöntemlerini basitleştirerek ihtiyaç duyulan yolu inşa ediyor.

Sektör profesyonellerinden görüşler alınarak hazırlanan araştırmada toplanan verilerin analizinin ağırlıklandırmasında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Sanayi ve Hizmet sayımı 2014 yılı verileri kullanıldı. Araştırma ilk etapta EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde yapıldı ve ardından Türkiye için de 600 BT liderinin katıldığı aynı örneklem ve sorularla özelleştirildi. Araştırmaya katılan BT yöneticilerinin görev yaptığı şirketlerin yüzde 67’si 100-250, yüzde 33’ü ise 250 ve üzeri çalışana sahip.