Skip to main content

Nielsen’in dijital dönüşüm raporu, Türk tüketicisinin dünya ortalamasının üzerinde bir online ve mobil profile sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Nielsen’in hızlı tüketim ürünleri perakende ve alışveriş trendleri konusunda gerçekleştirdiği araştırma, online alışveriş, e-ticaret ve tüketicinin online alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu.

Nielsen Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan’ın paylaştığı bilgilere göre, “Global nüfusun internet kullanım oranı %53 iken, Türkiye’de bu oran %67. Yine aktif sosyal medya kullanımı dünya ortalamasında %42 iken, Türkiye’de %63. Aynı şekilde, Türkiye mobilde de dünya ortalamasının üzerinde. Cep telefonu kullanıcısı oranı dünya genelinde %68 iken, Türkiye’de %90. Bunun sonucu olarak da cepten aktif sosyal medya kullanımı oranımız (%54), dünya ortalamasına (%39) göre oldukça farklılaşmakta.  Kullanıcı sayısı olarak bakıldığında, Türkiye’deki sosyal medya penetrasyonun global ortalamadan daha yüksek olduğunu biliyoruz. Nitekim, ana sosyal medya platformlarındaki kullanıcı sayısı sıralamamız, dünya nüfus sıralamasındaki yerimizin çok üzerinde. Dünya nüfus sıralamasında Türkiye 18. Sırada yer alırken, örneğin Facebook kullanıcı sayısı sıralamasında 9. sırada, Instagram kullanıcısı sırasında ise 5. sırada yer almaktayız.  Yalnızca kullanıcı sayısı değil, aynı zamanda sosyal medyada geçirilen ortalama süre de oldukça yüksek. Türk tüketicisi sosyal medyada, ABD ve Çin’le kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 daha fazla zaman geçirmekte.


Nielsen Perakende Hizmetleri Lideri Tamer Gülsaç,  “Global ölçekte toplam perakendenin %9’unu yapmakta olan e-ticaretin, 2020’de bu ağırlığını %12’ye çıkaracağı öngörülüyor. Hızlı tüketim ürünlerinin de içinde yer aldığı Türkiye perakende pazarında e-ticaret payı global ortalamanın altında. E-ticaret açısından Türkiye, ekonomik olarak da paralellikler gösterdiği Rusya ve Brezilya ile benzer bir yapıya sahip. TÜBİSAD verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de online perakendenin toplam perakende içindeki payı %4,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan bu alanda Çin, ABD ve İngiltere başı çekiyor.” dedi.

 

Nielsen Müşteri Hizmetleri Direktörü Yankı Yalçın, bebek bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve evcil hayvan ürünlerinin online kanalda ön plana çıkmasını beklediklerini söyledi. Yalçın “Üstelik bu, sadece Türkiye’ye özgü bir durum da değil. Online alışverişin ciddi bir paya ulaştığı Güney Kore’ye bakılacak olursa orada da bebek bakım ürünleri, deterjan gibi kategorilerin öne çıktığı görülüyor. ABD’de de yine bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri, sporcu beslenme takviyeleri gibi kategorilerin ilk sıralarda yer aldığı göze çarpıyor. Hem global tüketicisi hem de Türk tüketicisi için gıda kategorilerinde ilk seçenek online kanal değil. Özellikle taze gıdada, mağaza içinde yaşanan deneyim, önemini korumaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.