Skip to main content

İnovasyon, yeni ve daha iyi olan şeylere yönelik eşzamanlı hareketle ilgilidir, bu hem yaratıcılığın hem de neyin değerli olduğunun anlaşılmasını gerektirir. Değerli kılavuzlarımız olan duygularımızla irtibat halinde olmak, daha büyük mutluluklar için hayatımızı yapılandırmanın yollarını bulmamızı sağlar.

Mutlu olduğumuzda mı inovasyona açık oluruz, inovasyon yaptığımızda mı mutlu oluruz? Yoksa hem mutluluk hem de inovasyonun birlikte değişmesine neden olan üçüncü bir değişken mi var?

Bu ay ‘mutlu inovasyon’ serisine başlıyorum, bu ilk makalede mutluluk ve inovasyonun ilişkisini inceleyeceğim. Serinin devamında farklı mutluluk ve inovasyon bağıntılarına değinecek, iş ve yaşam için uygulama önerileri sunacağım.

İnovasyon, yeni ve daha iyi olan şeylere yönelik eşzamanlı hareketle ilgilidir, bu hem yaratıcılığın hem de neyin değerli olduğunun anlaşılmasını gerektirir. Değerli kılavuzlarımız olan duygularımızla irtibat halinde olmak, daha büyük mutluluklar için hayatımızı yapılandırmanın yollarını bulmamızı sağlar. Bu aynı zamanda, başkalarıyla empati kurabildiğimiz ve onlara kendileri için değerli olanları vermemize yardımcı olacak temel yoldur.

Örneğin, iş hayatında kendimizle iletişim kuramazsak, müşterilerin ve çalışanların isteklerini nasıl karşılayabiliriz? Müşterilerin odak, para, zaman ve enerjileriyle yatırım yapmak isteyecekleri ve geri dönmeye devam edecekleri ürün, hizmet veya deneyimler için önce kendi mutluluk pusulamızı takip edebilmeliyiz.

Doğal iksirimiz: Mutluluk

Mutluluk yaratıcı ve yenilikçi fikirler için yaşamsaldır. Mutluluk, vücudumuzun farklı kısımlarını etkiler:

1-Beyniniz mutluluk hislerini yaşarken, uyarılır. Mutlu olduğunuzda yaşayabilecekleriniz; gelişkin ruh hali, mutluluğun devamlılığı ve paylaşmak için derin bir dürtü, daha dikkatli olma ve odaklanabilme, empati kurabilme, farkındalıkta artış. Özetle mutluluk bilişsel düşünmeyi geliştirir, yenilikçi fikirler yaratırken ve gerçekleştirirken daha üretken olmayı ve işbirliğine açık olmayı sağlar.

2-Mutluluk düzeyinin kalbinize doğrudan faydaları vardır. Bir araştırmada, mutlu bireylerin, kalp hastalığına yakalanma olasılığının, daha az negatif ve depresyon duyguları yaşayan bireylerden yüzde 22 daha düşük olduğu bulunmuştur. Mutlu insanlar sağlığına öncelik veriyor ve stresini daha iyi ele alıyor ki, bu da kalp üzerindeki baskıyı azaltıyor.

3-Hastalıkların günlerinizi yatakta geçirmekten tutun, düzensiz uyku ne nefes almadan kaynaklanan verimsizlik gibi sonuçları olabilir. Yaşam hakkında mutlu ve olumlu olduğunuzda, bu duygular sizin iyiliğiniz için çalışacak, bağışıklık sisteminiz güçlenecek, hasta olma oranınız düşecek ve vücudunuz iyileşmek için daha hızlı çalışacaktır.

4-Çalışmalar, mutlu ve pozitif bireylerin, diğerlerine göre daha uzun yaşama olasılıkları olduğunu bulmuştur. Shawn Achor’un “Mutluluk Avantajı” kitabında yer alan bir araştırma mutlu bireylerin diğerlerine göre yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşayabildiğini gösteriyor. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler için 10 yıl fazla ömür!

Özetle çağımızın en yaygın hastalığı tükenmişlik sendromu, stres ve değişim korkusuna karşı en etkili doğal ilacınız içinizde.

Toplumsal mutluluk

Toplumsal mutluluk ve inovasyon ilişkisini incelerken 3 endeks kullandım, bu endeksler ve ölçütleri şöyle;

1-Dünya Mutluluk Raporu 2018 (World Happiness Report-WHR)/ 156 ülke: Kişi başına GSYİH, sosyal destek, doğumda sağlıklı yaşam beklentisi, hayat seçimlerini yapma özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk algısı, olumlu etki (kahkaha ve eğlencenin ortalaması) ve olumsuz etki (endişe, üzüntü ve öfke ortalaması).

2-Küresel İnovasyon Endeksi 2017 (Global Innovation Index-GII)/ 127 ülke: Kurumlar, beşeri sermaye ve araştırma, altyapı, pazar gelişkinliği, iş gelişkinliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar.

3-Legatum Refah Endeksi 2017 (Legatum Prosperity Index-LPI)/ 149 ülke: Ekonomi, eğitim, girişimcilik ve fırsat, yönetim, sağlık, kişisel özgürlük, güvenlik, sosyal sermaye ve doğal çevre.

Mutluluk, inovasyon ve refah farklı raporlarda farklı yöntemler kullanılsa da şaşırtıcı derecede doğrudan ilişkili! Örneğin Dünya Mutluluk Raporu ve Refah Endeksi’ndeki ilk 10 ülkeden 9’u aynı;

Dünyanın En Mutlu (ve İnovatif) 10 Ülkesi*

  1. Finlandiya
  2. Norveç
  3. Danimarka
  4. İzlanda (İnovasyon endeksinde yerine İngiltere geçiyor)
  5. İsviçre
  6. Hollanda
  7. Kanada
  8. Yeni Zelanda
  9. İsveç
  10. Avustralya

*Sıralama Dünya Mutluluk Raporu’na göre sunulmuştur.

Ayrıca, Dünya Mutluluk Endeksi’nin ilk 20 ülkesinin 19’u diğer raporlarda da en iyi 40 arasına giriyor. Bazılarınız bu listede ortak noktalarının para ve zenginlik olduğunu düşünebilirsiniz. Bu tam olarak doğru değil, 20 ülke arasında istisna olan Kosta Rika’yı detaylı inceleyelim;

Sıradışı mutluluk ülkesi: Kosta Rika

Kosta Rika, WHR’de 13. ve LPI’da 29. sırada yer alıyor. Mutlu Gezegen Endeksi’ne (The Happy Planet Index-HPI) göre ise Kosta Rika 140 ülke arasında dünyanın en mutlu ve en yeşil ülkesi! HPI, ulusların uzun, mutlu ve sürdürülebilir yaşamlar elde etmede ne kadar başarılı olduklarını dikkate alıyor. Kişi başına düşen gayri safi hasılanın birçok gelişmiş ülkenin dörtte birinden daha az olduğu Kosta Rika halkı nasıl mutlu olabiliyor?

1-Kosta Rika halkının sağlık durumu, ABD ve İngiltere dâhil birçok zengin ulus vatandaşından çok daha iyi.

2-Kosta Rika’larının kişi başı ekolojik ayak izi ABD’nin 1/3’ü.

3-Kosta Rika 1949’da orduyu kaldırdı ve tüm ordu fonlarını eğitim, sağlık ve emekli maaşlarına tahsis etti. 2012 yılında Kosta Rika, eğitim ve sağlığa, gayri safi yurtiçi hâsıla oranıyla Birleşik Krallık’tan daha fazla yatırım yaptı.

4-Uzmanlar Kosta Rika’nın yüksek refahını arkadaş, aile ve komşular arasındaki sıkı sosyal ağ oluşturma kültürüne atfediyor.

5-Kosta Rika çevreyi koruma konusunda dünya lideri. Kosta Rika hükümeti, fosil yakıtların satışında toplanan vergileri ormanların korunması için kullanıyor. 2015 yılında ülke, elektriğinin yüzde 99’unu yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi başardı ve 2021’ye kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapmaya devam ediyor.

İnovasyonun insan, diğer canlılar ve dünyanın mutluluğu, iyiliği ve sürdürülebilirliği için olan bu holistik versiyonu hepimize güzel bir rol model.

Türkiye için uyanma vakti

Son Dünya Mutluluk Endeksi’nde Türkiye 69. sıradan 74. sıraya geriledi. Küresel İnovasyon Raporu’nda 43., LPI’da 88. sırada, HPI’da ise 68. sırada. Derin bir nefes alın ve bu sonuçları güzel bir geleceğe uyanma zili olarak yorumlayın; mutluluğumuzdan biz sorumluyuz ve inovasyon bunun bir aracı.

Kopenhag Mutluluk Araştırma Enstitüsü CEO’su Meik Wiking’in son kitabı ‘Lykke’’de belirttiği gibi;

“Daha çok iyilik yaratıcısına, mutluluk kahramanına ve değişim şampiyonuna ihtiyacımız var. Dünyanın gidişatına bakarak, bazıları bunu yanlış umut olarak adlandırılabilir, ancak umutla ilgili bir şey hiçbir zaman yanlış olmamıştır. Ve unutmayın: kötümser olmanın bir anlamı yok, kötümserlik asla işe yaramaz.”

Bilinçli liderler olarak sağlığımız ve mutluluğumuzdan fiyat etiketini kaldırarak, ‘Bilinçli İş Modeli Tasarımı’ gibi yeni inovasyon ve ölçüm metodlarıyla mutlu inovasyon yolculuğuna çıkalım. Kültürümüzün zengin ve insancıl güzellikleriyle, mutlu inovasyonu birleştirelim. (Devamı gelecek ay)

Son olarak hatırlayın; inovasyon doğamızın ayrılmaz bir parçası, yeni ve daha iyiye dair arayışımız ve birlikte yaratım sürecimizin nihai hedefi kendimiz ve çocuklarımızın mutluluğudur. Mevlana’nın sözleriyle hepinizi selamlıyorum; “İnsanın değeri nedir? Aradığı şeydir.”

Canay Atalay

humanworks.design Kurucu Ortağı