Skip to main content

MMA Türkiye, Bilişim Zirvesi’nde mobil dönüşümün tüketici davranışları üzerindeki etkisi konuşuldu.

Mobil dönüşüm, dünyanın en önemli sosyal dinamiklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaşamın günlük akışından iletişim dünyasına, haberleşmeden tüm sektörlerde iş yapış şekillerine her noktada alışkanlıkları değiştiren ve hayatın yeni normallerini oluşturan mobil dönüşüm, pazarlamanın kodlarını yeniden yazıyor. Gerek yayıncıların, gerek reklamverenlerin bu alana giderek daha fazla önem vermeleriyle, ülkemizde mobil reklam pazarı hızlı bir büyüme gösteriyor.

Mobil pazarlamanın ülkemizdeki çatı kuruluşu olarak kabul gören MMA Türkiye, Bilişim Zirvesi içeriğine destek veren kurumlardan biri oldu. 

Mobil Dijital Dönüşümün İtici Gücü

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Öney moderatörlüğünde, Banu Barbarosoğlu (Sahibinden.Com), Ahmet Atillla Can (Blippar Türkiye), Emir Oltulugil (AdColony) ve Berk Peksüz (Cereyan Medya) katımı ile gerçekleştirilen panelde, mobil dönüşümün markalar ve pazarlama dünyası üzerindeki etkileri ele alındı.

Panelde hayata sürekli eşlik eden mobil cihazları hedefleyen pazarlama ve reklamcılık çalışmalarının, kullanıcı odaklı olmasının önemine vurgu yapıldı. Sahibinden.Com’un kullanıcı trafiğinin yüzde 50 oranında mobilden geldiğine dikkat çeken Banu Barbarosoğlu, kullanım büyümesi paralelinde mobil reklamcılığın payının da giderek artış gösterdiğini vurguladı.

Mobil reklam harcamalarının, bu yıl yüzde 60 büyüme ile 200 milyon TL düzeyine yaklaşmasının beklendiğini dile getiren Berk Peksüz, markaların agresif stratejilerle mobil dönüşüme ayak uydurmakta olduklarını söyledi.

Mobil veri kullanımının ekonomik olarak ucuzlaması ve alt yapı ile hızlanması sonucunda mobilin hayatın merkezi haline geldiğini belirten Emir Oltulugil ise, her bir kullanıcının mobilde kişisel bir yolculuğu olduğunu ve markaların asıl odak noktasının, bu yolculuğa nasıl eşlik edebilecekleri olması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Atilla Can ise, yeni teknolojilerin mobil deneyimine yaptığı katkı hakkında bilgiler verdi. Can, Artırılmış Gerçeklik, Görsel Tanımlama ve Arama gibi teknolojilerin, mobil pazarlama içeriğinde yepyeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Zehra Öney, Bilişim Zirvesi’nin birinci gününde bir diğer panelde daha moderatör olarak yer aldı.

“Yenileşim ile Rekonomiyi Konuşuyoruz” başlığı kapsamında gerçekleştirilen panelde, Öney’in yanı sıra, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Next Academy Başkanı Levent Erden ve Hello Tomorrow Türkiye Başkanı Timur Topalgoekceli konuşmacı olarak yer aldılar.

Zehra Öney, panel başlangıcında son bir yıl içerisinde satılan 1,3 milyon mobil telefonun yüzde 95’inin akıllı cihaz olmasının, mobil dönüşümün boyutu hakkında fikir verdiğini vurguladı ve panelistlere bu değişimin etkilerini sordu.

Dönüşümün hayatın her noktasına inanılmaz bir hız getirdiğini dile getiren Levent Erden, bugün zamana dayanıklılık kavramının yerini hıza dayanıklılığın aldığını ve yarının dünyasında var olabilmek için gerek kurumsal, gerek bireysel bazda hıza dayanıklı yapılar kurma gerekliliğini vurguladı.

Dönüşüm paralelinde merkezi şebekelerin yerini dağıtık yapılı şebekelere bıraktığını dile getiren Topalgoekceli, dikkatleri bu yapıların ortaya koyduğu değer zincirlerindeki yeni gereksinimlere ve bu gereksinimleri yeni kurulan şirketler ve girişimcilerin (startup) doldurduğuna çekti. Startupların ve girişimciliğin ekonominin geleceği üzerinde önemli etkisi olacağını ifade eden Topalgoekceli, girişimciliğin tanımını da çevresinde bir sorun görmek ve bunu çözmek istemek olarak yaptı.

Dönüşüme ayak uydurmak için insan kavramının önemine vurgu yapan Dilnişin Bayel , performans ve öncelik yönetimi yoluyla kurum içi yeteneğin dönüşüme katılımının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurum içi girişimciliğin ve fikir üretiminin yanı sıra, dış yetenek kullanımı ve startup iş birlikleri ile zenginleşen yapılara vurgu yaptı. Bayel, bu yapılar için en önemli noktanın, yeni ekonomide hedeflerin net olarak belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli yetkinliğe sahip insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunu söyledi.