Skip to main content

Sherpa tarafından yapılan araştırmaya göre katılımcılar, çoğunlukla 20:00-23:00 saatleri arasında internet alışverişi yapıyorlar.

Sherpa, e-ticaret özelinde bir kullanıcı alışkanlıkları araştırması yaparak bir rapor hazırladı. İnternet alışverişi deneyimi özelinde yapılan bu çalışma, kullanıcıların alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve acı noktalarını anlamayı amaçlıyor ve kullanıcıların farklı platformlardaki deneyimlerini iyileştirecek, veriye dayalı çözümler üretmeyi hedefliyor.

En çok kredi kartı ile ödeme tercih ediliyor
İnternet alışverişlerinin 14:00-23:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görülüyor. Ancak yapılan araştırmaya göre katılımcılar, çoğunlukla 20:00-23:00 saatleri arasında internet alışverişi yapıyorlar. Katılımcıların çoğunluğu ayda 1-2 defa internet alışverişi yaptığını belirtiyor. Bilgisayar, katılımcıların internet alışverişlerinde en sık tercih ettiği kanal olarak öne çıkıyor. İnternet alışverişinde ödeme yapmak için en çok kredi kartı kullanılırken, sanal kart tercih edilen ikinci ödeme aracı.

Ürün yorumlarına önem veriliyor
Ürün yorum ve değerlendirmeleri katılımcıların satın alma kararında önemli bir rol oynuyor. Fakat çoğunlukla yeterli yorum ve değerlendirmeye ulaşamamak katılımcılar için büyük bir sıkıntı. Kişiler ürünü satın aldıktan sonra kargonun gecikmesi ya da teslim edilmemesi ile ilgili problemler yaşıyorlar. Ürünün hatalı ya da beklenenden farklı gelmesi de bu adımda öne çıkan ciddi bir problem. Alışveriş sıklığı değerlendirildiğinde kadınlar ile erkekler arasında büyük bir fark olmadığı görülüyor. Kadın katılımcılara kıyasla, erkek katılımcılar internetten daha fazla elektronik eşya satın alıyor. Erkek katılımcıların internet üzerinden en sık satın aldığı ürün grubu elektronik eşya iken; kadın katılımcılar interneti daha çok giyim alışverişi için tercih ediyorlar.

İnternet alışverişi fiziksel mağazaları geride bırakıyor
Alışverişlerini çoğunlukla internetten yapan katılımcıların oranı, çoğunlukla mağazadan yapanlara kıyasla daha yüksek. Çalışmaya katılan bireylerin internet alışverişine yatkın olduğu söylenebilir. Alışverişlerinde her zaman interneti ya da her zaman mağazayı tercih eden katılımcıların oranı örneklemin küçük bir bölümünü oluştursa da her zaman interneti tercih eden katılımcıların verdiği yanıtlar, internet alışverişinin özellikle fiyat karşılaştırma motivasyonu ile tercih edildiği iç görüsünü destekliyor. Alışverişlerini çoğunlukla mağazadan yapan katılımcılar elektronik eşya ve kitap/dergi satın almak için interneti ziyaret ediyorlar. Özellikle giyim alışverişlerinde yaşanan ürünün beklenen kalitenin altında ya da hasarlı teslim edilmesi gibi problemlerin, kullanıcıyı hayal kırıklığı yaşamayacağı ürünleri internetten almaya ittiğini söylemek mümkün.

16 Nisan -11 Mayıs 2019 tarihleri arasında, online nicel araştırma tekniği uygulanarak gerçekleştirilen ankete toplamda 354 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 66’sını erkekler oluştururken yüzde 34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Katılımcıların yaş ortalaması 31,42 olduğunu ve büyük çoğunluğunun 25-34 yaş grubuna dahil. Katılımcıların yüzde 78’i lisans ve üstü eğitim derecesinde, yüzde 80’i ise aktif olarak çalışıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.