Skip to main content

2008 yılından bu yana internet girişimcileriyle yatırımcıları  buluşturan Etohum, 50’ye yakın girişimin 100’ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldiği Startup Kampı’nda ilk olarak Hazine Müsteşarlığı üst düzey bürokratlarını ağırladı. Müsteşarlık yetkilileri,…
2008 yılından bu yana internet girişimcileriyle yatırımcıları  buluşturan Etohum, 50’ye yakın girişimin 100’ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldiği Startup Kampı’nda ilk olarak Hazine Müsteşarlığı üst düzey bürokratlarını ağırladı. Müsteşarlık yetkilileri, ‘Melek Yatırımcılık’ özel seansında, dün Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’ hakkında detaylı açıklamalar yaparak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
 
Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Ali Arslan, Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Demircan ve Hazine Müsteşarlığı Daire Başkanı Hakan Ertürk, bireysel katılım yatırımcılığının ve bireysel katılım sermayeciliğinin, dünya çapında olduğu gibi, Türkiye’de de gün geçtikçe önem kazandığını, kamu desteğinin bu anlamda gerekli olduğunu belirtti.

Ali Arslan, internet sitelerinde de yayınladıkları yönetmeliğin hazırlık sürecinde, yatırımcılara ve girişimcilere görüş danışıldığının altını çizerek, yönetmeliğin amacını şöyle özetledi: “1995’ten bu yana İngiltere’de uygulanan modeli, yatırımcılar üzerinden Türkiye’ye uyarladık. Amacımız, yatırımcının yalnızca maddi desteğini değil, deneyimlerini de süreç boyunca sektöre aktarması ve kamu desteğinden faydalanarak bu sistemin ülkemizde yerleşmesi ve güçlü bir piyasa altyapısının oluşması için bireysel katılımcılık ağları oluşturmaları.”
 
Hayrettin Demircan ise, yönetmeliğin nasıl işlediği ve yatırımcıların bu süreçte vergi muafiyetinden nasıl yararlanacağı üzerine katılımcıları bilgilendirdi.
Melek yatırımcıysan vergiden muafsın
Yönetmeliğe göre, kamu desteğinden yararlanmak isteyen bireysel katılım yatırımcıları, ilk önce lisans alabilmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na başvuracak. Gerekli belgelerin, belirli akreditasyon kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesinden sonra ‘lisanslı yatırımcı’olarak girişimci şirketlerle görüşmelerde bulunabilecek ve yerel yatırımcı-girişimci ağlarının oluşmasını sağlayacak.
Girişimci şirkete sermaye aktarımı aşamasında devreye giren Maliye Bakanlığı ise, bu aşamada yatırımcılara vergi muafiyeti şansı tanıyacak. Ancak yatırımcıların vergi muafiyetinden faydalanabilmeleri için hisselerini iki yıl elde bulundurmaları ve yatırımdan sonraki bir yıl içinde harcamaya dönüştürmeleri gerekiyor.
 
Her bir girişimci şirkete en fazla 1 milyon TL yatırım

Yönetmelik, girişimci şirketlerle ilgili olarak da belirli kriterler belirlemiş durumda. Girişimci şirketin yatırım alabilmesi için, şirket gelirinin yıllık 5 milyon TL’den fazla olmaması gerekiyor. Aynı zamanda A.Ş. statüsünde, en fazla 50 çalışanlı bir firma olması ve başka şirketin kontrolünde olmaması gerekiyor. Bu kriterler, finansman ihtiyacı olan girişimci şirketlerin gerekli desteği alabilmesi.
Yönetmeliğe dair verilen bir diğer önemli bilgi ise, her bir girişim şirketi için yapılacak en fazla yatırım miktarının 1 milyon TL olacağı. Sendikasyon yatırımlarının sektör içinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla devreye giren bu kriter, gerektiğinde yatırım miktarının 2 milyon TL’ye çıkarılabileceği belirtiliyor.