Skip to main content

Felis jüri başkanları Avni Kiğılı, Serdar Erener ve Yüce Zerey oldu.

Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek olan, Türkiye’nin medya planlama alanındaki ilk yarışması MediaCat Felis Ödülleri genişleyerek kapsamlı bir reklam yarışmasına dönüştü. Geçtiğimiz yıl Dijital kategorisi altında da ödül verilmeye başlanan Felis’e, bu yıl tüm mecraları kapsayan geniş bir Yaratıcılık kategorisi de eklendi.

Felis’te bu yıl jüri başkanı olarak görev yapacak isimler de belli oldu. Hayat Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı, Felis Medya Jüri Başkanı; Reklamcı Serdar Erener, Felis Yaratıcılık Jüri Başkanı; Coca-Cola İnteraktif Pazarlama Müdürü Yüce Zerey de Felis Dijital Jüri Başkanı olarak görev alacaklar.

Ölçülmüş etkiye dayalı bir değerlendirme

Felis’te bu yıl değerlendirme sürecinde de çok önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre Felis’in Yaratıcılık kategorisinde klasik reklam yarışmalarında uygulanan tek başına sübjektif jüri değerlendirmesi yerine, ‘ölçülmüş etki’yi esas alan yeni ve özgün bir değerlendirme yöntemine başvurulacak. Değerlendirme sürecinde yine bir jüri yer alacak ancak karar verilirken bilimsel verilerden yararlanılacak.

Bu özgün yöntem çerçevesinde, Yaratıcılık ana kategorisi altında yer alan Film kategorisi için öncelikle, Ipsos tarafından yürütülen, en çok hatırlanan ve beğenilen reklamları her hafta düzenli olarak ölçen Adwatch araştırmasının verilerinden yararlanacağız. Buna göre Felis Ödüllerinin Film kategorisinde yalnızca, Adwatch verilerine göre herhangi bir haftada 3,0 ve üstü hatırlanma skoruna erişmiş tüm işler arasından 4,0 ve üstü beğenilme skoru elde etmiş reklamlar yarışabilecek.

Bu yılki yarışma için 1 Temmuz 2012 – 15 Eylül 2013 dönemine ait Adwatch verileri dikkate alınacak ve değerlendirme sürecinin sonraki aşamasında şöyle bir yol izlenecek. Adwatch verilerine göre 4,0 ve üstü beğenilme skoru elde etmiş reklam filmleri arasından Felis’te yarışmak üzere başvuran işler, başvuru sayısının çok yüksek olması durumunda Felis Yaratıcılık Jürisi tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilecek. Muhtemel bir ön değerlendirmede şu kriterler dikkate alınacak.

1. Uygunluk: İşin, hedef kitleye ve müşteri tarafından ortaya konan brief’in hedeflerine uygun olması. Bu çerçevede jüriye müşteriden gelen brief ve hedef kitleye ilişkin detayları içeren boşluklu 1.500 vuruşu aşmayacak bir metin iletilmelidir. (yüzde 20)
2. Strateji: Yaratıcı fikrin ardındaki içgörünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü (yüzde 20)
3. Yaratıcılık: Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı ve özgünlüğü (yüzde 20)
4. Uygulama: Yapılan çalışmanın uygulama ve prodüksiyon kalitesi (yüzde 20)
5. Sonuç: Yapılan çalışmayla elde edilen sonuç (yüzde 20)

Bu aşamadan sonra uygun görülen tüm işler, ThinkNeuro tarafından EEG tekniğiyle teste tabi tutulacak, böylece her bir reklam filminin nöroskorları belirlenecek. En yüksek skorları elde eden işler ise, son aşamada jürinin dikkatine sunulacak. Yapılacak nihai değerlendirme neticesinde kategori birincileri jüri tarafından belirlenecek.

Tek başına sübjektif değerlendirme yerine ölçülmüş etkiyi esas alan özgün bir süreçle reklam dünyasının her yılki en iyi işlerini seçmeyi hedefleyen yarışmamıza katılımınızı bekliyoruz. Başvuran tüm işlere şimdiden başarılar diliyoruz.