Skip to main content

Brand Week Istanbul bugün online yayıncılık devlerinden Mashable’ı ağırladı. Mashable Baş Veribilimcisi Haile Owusu, platformda teknolojinden nasıl faydalandıklarını anlattı.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen marka ve pazarlama etkinliği Brand Week Istanbul‘da bugün dünyanın en önemli online yayıncılk platformlarından Mashable‘ı misafir etti. Mashable Baş Veri Bilimcisi Haile Owusu, “Veri Bilimi Çağında Yayıncılık” başlıklı bir konuşma yaptı ve platformda teknolojiyi nasıl kullandıklarını açıkladı.

Owusu, “Veri bilimci olarak en önemli işimiz insanların hangi içerikleri neden paylaştıklarını açığa çıkarmak” dedi. Owusu bunun için kullandıklarını teknolojilerden bahsetti ve bu teknolojilerin arasında doğal dil işleme, bilgi grafiği ve optimizasyon yönelik projeler yer aldığını dile getirdi.  Owusu’nun verdiği bilgiye Mashable’ın kullandığı diğer bir teknoloji ise derin öğrenme. Owusu derin öğrenmede görselleri kullanarak nasıl anlamlandırdıklarını ve içgörüler derlediklerini aktardı.