Skip to main content

Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun – KVK Kanunu” süresi dolmadan şirketlerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, birçok şirketin yoğun bir uyum çalışması yürüttüğü ve Nisan 2018 itibariyle kanunen tanınan geçiş sürecinin sona ereceği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun – KVK Kanunu” süresi dolmadan şirketlerin dikkat etmesi gereken noktaları ve kanunun şirketlere ve tüketicilere neler getirdiğini açıkladı.

Şirketler gerekli adımları atmakta gecikti

Kanunen tanınan geçiş sürecinin sona ermesine kısa bir süre kalmasına rağmen, birçok şirketin gerekli adımları atmakta geciktiğini ve yoğun uyum çalışmaları yürüttüğünü belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör, Kanunun 10. maddesinin veri sorumlusunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişileri aydınlatması yükümlülüğünü getirdiğini ve bu nedenle hazırlanan internet sitelerinde, kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metinlerinin yer alması gerektiğini ifade etti.

Aydınlatma metinlerinde neler olacak?

Söz konusu aydınlatma metinlerinde; verilerin toplanmasına ilişkin yasal dayanakların, verilerin toplanmasına ilişkin hangi yöntemlerin kullanıldığının, toplanan verilerin hangi amaçla kullanılıp başka kişiler ile paylaşılıp paylaşılmadığı hakkında detaylı bilgiler bulunması gerekecek.

Tüketiciler hangi haklara sahip olacak?

Tüketiciler, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi temel haklara sahip olacak.

Cezai yaptırımlar uygulanacak

Nisan 2018 itibariyle kanunen tanınan geçiş süreci sona erecek KVK Kanunu, şirketlere aydınlatma metinlerinin yanı sıra çeşitli yükümlülükleri ve yaptırımları getirecek. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülüğü gibi hususlarda KVK Kanunu madde 18 çerçevesinde 5.000 ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar çeşitli para cezaları uygulanacak.

Verilerin güvenliğinin sağlanması zorunluluk olacak

Veri sorumluları, aynı zamanda toplanan verilerin güvenliğini de sağlamak zorunda olacak. Veri sorumlusu konumundaki şirketler, toplamış oldukları verilerin güvenliğini sağlayamadıkları takdirde hem KVK Kanunu madde 18/1-b bendi kapsamında para cezasına hem de KVK Kanunu yanında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı Türk İş Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesine dair hükümlerle de karşı karşıya kalacak.