Skip to main content

MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harcama Araştırma raporu verilerini açıkladı.

MMA Türkiye, (Mobil Pazarlama Birliği) 2017 yılı Türkiye Mobil Reklam Harcama Araştırma raporu verilerini açıkladı. Rapora göre 2017 yılı içerisinde mobil mecralara yapılan reklam yatırımları, ilk kez bir milyar TL seviyesini aştı. Mobilin reklam pastasındaki payı, 1 milyar 205 milyon TL olarak gerçekleşti.

Display reklamlar öne çıktı

Mobil reklam tipleri arasında, Display reklamlar yüzde 65’lik pay ve 783,48 milyon TL’lik yatırım 
rakamıyla önce çıktı. Display ana başlığı altında yer alan Banner, Rich Media gibi gösterim veya tıklama bazlı reklamlara yapılan yatırım, 518,3 milyon TL seviyesinde oldu. Youtube, sosyal medya videoları ve lokal yayıncıların mecralarında yer alan videolar da dahil olmak üzere, Display reklam tipleri başlığı altında ele alınan video reklamlar, 265,2 milyon TL ile toplam yatırımlardan yüzde 22 pay aldı. Mobil arama motorlarına yapılan reklam yatırımları ise, 421,87 milyon TL olarak gerçekleşti.

Programatik olarak tabir edilen ve reklam alım-satım sürecinin insanlar yerine makineler arasında gerçekleştiği sistem üzerinden sunulan mobil reklamlar için yapılan yatırımların toplamı, 509,3 milyon TL olurken, Native reklam yatırımları 48,21 milyon TL olarak gerçekleşti.

Lokal yayıncılara 277 milyon TL düzeyinde mobil reklam yatırımı yapıldı.

2017 yılında mobilde Lokal yayıncılara 277 milyonun üzerinde yatırım yapılırken, bu yatırımların Premium reklamlarda gerçekleşen 206,9 milyon TL’lik kısmı karşılığında, 31 Milyar görüntülenme sayısına ulaşıldı. Premium satın almalarda reklam veren ya da medya ajansları reklam ağları ve yayıncılarla birebir görüşerek reklamın hedef kitleye uygun mecralar üzerinde çıkmasını sağlıyor.

Lokal yayıncılardaki Programatik reklam yatırımları ise 70,3 milyon TL olurken, 37,3 Milyar görüntüleme gerçekleşti.

Lokal yayıncılara yapılan toplam reklam yatırımı, Yayıncı ve Network Adserver raporlarından sağlanan dataların Nielsen AdIntel verileriyle karşılaştırılmasıyla elde edilen toplam gösterim adetleri baz alınarak ve ortalama rate card üzerinden hesaplanarak belirlendi. Öte yandan, mobil sosyal medya yatırımları da 325 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Gerçek verilere dayalı analiz

2017 Türkiye Mobil Reklam Harcama Araştırması raporu, mobil reklam gösterim adetleri ve yatırım tutarlarının yanı sıra; tercih edilen kanallar, önce çıkan reklam tipleri, sektörel dağılımlar gibi veriler içeriyor. Raporda mecra ve reklam tiplerine göre yatırım dağılımları ve gösterimler bilgilerinin yanı sıra, yatırım gerçekleştiren sektörlere ait bilgiler de yer alıyor.

Sektörün geleceğine yön verebilecek analizler içeren MMA Türkiye 2017 Türkiye Mobil Reklam Harcama Araştırması raporunu, 16 Mart 2018 tarihinden itibaren buradan indirebilirsiniz.