Skip to main content

Kasım ayında bilişim hukukunda kişisel verilere yönelik mevzuatta yenilikler, elektronik haberleşmede tüketici hakları yönetmeliği ve bankacılık hizmetlerinden engelli vatandaşların erişimine dair yönetmelik gibi konular öne çıktı. Ayrıca Tokyo’da bir robota oturma izni verilmesi ve Suudi Arabistan’da bir robota vatandaşlık tanınması da geçen ay konuşuldu.

Kişisel verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre veri sorumlularının, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirmesi ile ilgili izlemesi gereken politikalarda ve alması gereken tedbirlerde ve tutması gereken kayıtlarda uyulması gereken esas ve usuller ile süreler belirlenmiş oldu. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak düzenlendi.

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece abonelik tesisi, aboneliğin feshi gibi işlemler e- imza ile elektronik ortamda yapılabilecek, cep telefonu ve internet hizmeti kesintiye uğramadan yedi gün evvel kendilerine bildirim yapılacak, kampanyalar sona ermeden haber verilmesi sağlanacak. Ayrıca tüm abonelik işlemleri internetten yapılabilecek. İstisnaî hükümler hariç yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. Buna göre, çağrı merkezi görüşmelerinin, internetten yapılan işlemlerin ve şubeler ile ATM’lerin fizikî koşullarının engelli müşterilerin gereksinimlerine daha uygun şekilde hizmet vermesi sağlanacak. Bankacılık hizmetlerine dair sözleşmelerin, internet üzerinden sesli bilgilendirme ve işaret dili çevirisi yapılmış video şeklinde erişilebilir olması, ATM’lerde sesli fonksiyonların sağlanması, menü sıralarının standartlaştırılması, kayıp/çalıntı kart bildirimi için internette güvenli bir yazışma ortamı veya görüntülü uzaktan tercüman sağlanması gibi imkânların sunulması da bu kapsamda düzenlendi. Ancak bankaların bu konuda güvenlik önlemlerini artırması da kaçınılmaz tedbirlerden olacaktır.

Tokyo ve Suudi Arabistan’da robotlara tanınan haklar

Dünyada ilk kez bir yapay zekâ robota oturma izni verildi. Tokyo’da yedi yaşında bir erkek çocuğu temsil edecek şekilde programlanan konuşma botu, halk ile konuşup endişe ve görüşlerini alma amacı taşıyor. Suudi Arabistan ise yaşlı ve ziyaretçilere parklarda yardım etmesi için tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu. Türkiye’de de, geçtiğimiz ay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, endüstriyel devrimin ve akıllı topluma geçişin hukuk sistemine etkisi sebebiyle Adalet Bakanlığı’na ilgili yasanın oluşturulması için çalışmalarını söyleyeceklerini, Dönüşümle yeniden şekillenecek istihdam yapısı içinse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalar yaptığını belirtti.

Av. Şebnem Ahi