Skip to main content

KalDer (Türkiye Kalite Derneği), stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

KalDer (Türkiye Kalite Derneği), stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Canyaş İletişim, ana faaliyetleri arasında Ulusal Kalite Hareketi, Dış / Öz Değerlendirme (mevcut durum değerlendirmesi), EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Kalite Kongresi ve Sempozyumlar, Kıyaslama Çalışmaları ve Kurumsallaşma Ölçümü, Çevik Yönetim Programı gibi çok önemli çalışmaları bulunan KalDer’e, Ekim ayından itibaren halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteği vermeye başlamış durumda.