ARAŞTIRMA

DigitalAge | 08.03.2017 - 11:29

Kadınlar için verimli bir iş yaşamının anahtarı: Mobil çalışmaya geçiş

İş-özel hayat dengesi, çocuk yaptığında kariyerinin etkilenmesi, ailede üzerine düşen görevler gibi özellikle mekan ve zamana bağlı sorunlar kariyerleri tehlikeye giren kadınların dijitalleşen iş hayatındaki can simidi mobil çalışamaya geçiş gibi görünüyor.

İş dünyasında yükselişi tam gaz devam eden kadınların kariyer yolculuklarında karşılaştıkları zorluklar dijitalle dönüşen yeni düzende biraz olsun törpülenecek gibi duruyor. Bunun nasıl olacağı sorusu aslında kadınların iş dünyasındaki sahip olduğu dijital yetkinliklerle doğrudan ilgili. Biz de bundan yola çıkarak bugünün iş dünyasında gerekli olan dijital yetkinlikleri anlamak ve kadınların nerede konumlandığını sorgulamak amacıyla ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı ile “Dijital Yetkinlikler ve Dijital Kadınlar” başlıklı bir araştırma gerçekleştirdik. İş dünyasının farklı disiplinlerinden şirketlerin insan kaynakları ve kurumsal iletişim departmanlarında görev alan yöneticiler nezdinde 13-16 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında 32 kişi ile görüşüldü.

İş dünyası için dijital yetkinlik ne ifade ediyor?

Araştırma kapsamında dijital yetkinliğin ne olduğunu anlamaya yönelik sorduğumuz sorulara gelen yanıtlar baskın şekilde bazı özellikleri ön plana çıkarttı: “Dijital yeniliklere açık olunması”, “mobil çalışmaya uyumlu olunması” ve “dijital içerik ve bilgiye ulaşım yeterliliği” gibi. Fakat dijital yetkinlik tanımıyla öne çıkan bu yanıtlar aslında iş dünyasına fark edilmeden başlayan bir değişimin haberciliğini yapıyor ve yakın gelecek için “Mobil çalışma düzenine hazır olun” mesajını içinde saklıyor.

Çalışanların öncelikli sahip olması gereken dijital yetkinlikler

%71-Dijital yeniliklere açık ol (Dijital iş kültürüne uyumlu ol)

%48-Mobil çalışmaya uyum sağla (Dijital çalışma ortamını öğren)

%42-Dijital bilgi ve içeriğe ulaş (Dijital kültür ve mobil çalışmayı birleştir)

Artık CV’lerde ne yazacak peki?

Araştırmaya katılan yöneticiler nezdinde, son birkaç seneye göre sadece çalışanların değil yöneticilerin CV’lerinde de dijital yetkinliklere sahip olmanın önemli olduğu belirtiliyor. Bu durum, özellikle daha uzun seneler iş dünyasında görevine devam edecek olan X kuşağının dijital kültüre, yeniliklere uyumunu artırması gerektiğinin mesajını da veriyor. Aksi halde yakın gelecekte kuşaklar arası bilinmeyen bir dil oluşacak ve iletişim sorunları doğacak. İletişim sorunu sadece kişisel mutsuzluğa neden olmayacak, şirket ana performans alanlarını, iş sonuçlarını da etkileyebilecek. Bu risk dijital yeniliklere açık olmayan, dijitalleşmeyi sadece sosyal medya zanneden genç kuşak içinde farklı şekillerde hayatlarına yansıyacak.

 CV’lerde dijital yetkinliklere verilen önem

%73 Çalışanların CV’lerinde dijital yetkinliklere verdiği önemin arttığını düşünenler

%68 Yöneticilerin CV’lerinde dijital yetkinliklere verdiği önemin arttığını düşünenler

Dijital yetkinlik bu kadar önemliyken, şirketler gelecek için hazır mı?

Araştırma sonuçları henüz yolun başında olunduğunu gösteriyor. Şu anda çalışanlara verilen eğitimlerin “şirket içi veri güvenliği, gizlilik politikalarına uyum eğitimi ve MS Office programlarına hâkim olunmasına yönelik” olduğunu görüyoruz. Halbuki hem şirketlerin artık çalışan/ yöneticiden dijital yetkinlikle ilgili ciddi beklentisi var hem de yakın zamanda mobil çalışma uygulamaları ciddi hız kazanacak görünmekte.

Çalışanların dijital yetkinliğe sahip olması ne kadar önemli?

%91-Kadın çalışan ve yöneticilerde dijital yetkinliğe sahip olmanın önemi

%87-Erkek çalışan ve yöneticilerde dijital yetkinliğe sahip olmanın önemi

Şirketlerin hangi eğitimleri önceliklendirmesi gerekli?

Şirketlerin dijital yetkinlik eğitimlerine bakışı konusunda mevcut eğitimler arasında ilk sırada yüzde 79 gibi bir oranla “şirket için dijital güvenlik ve gizlilik süreçlerine uyum eğitimi” var. Bu eğitim başlığını MS Office ve diğer yeni nesil dijital programlar takip ediyor. Yakın gelecekte önceliklendirilmesi gereken eğitimlere baktığımızda ilk sırada yüzde 58 ile dijital yenilikler var. Bu başlığı şirket için dijital güvenlik ve mobil çalışmaya uyum takip ediyor.

Dijital yetkinlikler kapsamında kadın ve erkek çalışanlar arasında fark var mı?

Araştırmaya İK yöneticileri teknolojik problem (projektör bağlama vb) ve dijital teknik problem çözümleri dışında kadın ve erkek çalışanlar arasında fark olmadığı düşünüyorlar.

Hatta her ne kadar şirketler hala üst düzey dijital yetkinlik gerektiren pozisyonlarda kadın çalışan tercih etme eğiliminde fark yaratamasa da,  kadınların bu pozisyonlara ilgisinde/ başvurularında artış olduğu belirtiyorlar.

İK yöneticilerine göre dijital yetkinlik gerektiren pozisyonlara bakış

Şirketlerin dijital yetkinlik gerektiren pozisyonlarda kadın adaylara bakışı

%24-Olumsuz

%52-Nötr

%24-Olumlu

Kadınların, dijital yetkinlik gerektiren pozisyonlara bakışı

%10-Olumsuz

%52-Nötr

%38-Olumlu

Dijital yetkinliklerin öne çıktığı bu dönem, kadın çalışanları nasıl etkileyecek?

Yine araştırma sonuçlarını dikkate alarak yanıtlayacak olursak, kadınlar için parlak ve yeni bir dönem başlayacak diyebiliriz. Kadınların mevcut sorunlarına baktığımızda özelikle iş-özel hayat dengesi, çocuk yaptığında kariyerinin etkilenmesi, ailede üzerine düşen görevler gibi özellikle mekân ve zamana bağlı sorunların kariyerlerini, geleceklerini çok ciddi ve negatif etkilediğini görüyoruz. Gelecekte mobil çalışma dönemine geçiş, kadın çalışanların zaman ve mekân sıkıntısının çözümü olacak.

Kadınların iş dünyasında yaşadığı zorluklar

%60-Kariyer yaparken çocuk sahibi olmak

%48-İş-özel yaşam dengesi

%48-Maaş dengesizliği