Skip to main content

İstanbul’un elektronik haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar yapan İsttelekom’a soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu (RK), İstanbul Elektronik Haberleşme Ve Altyapı Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş (İsttelkom) hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. RK’nın sitesindeki duyuru şöyle: “Rekabet Kurumu kayıtlarına intikal eden bir başvuru üzerine yürütülen önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 27.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli görerek; İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. hakkında, bu teşebbüsün elektronik haberleşme işletmecilerinin altyapı tesisine yönelik olarak gerçekleştirdiği uygulamalarla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti için, soruşturma açılmasına 17-30/489-M sayı ile karar verdi.”

İsttelkom, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden ve fiber optik altyapı yatırımları yaparak, sürdürülebilir rekabet ortamı oluşmasını sağlayacak ve çeşitlilik oluşturarak her türlü elektronik haberleşme için kurum ve kuruluşlara omurga ağ hizmeti sunmayı hedefliyor.