Skip to main content

İSTKA’dan bilgi ve iletişim teknolojilerine 30 milyon TL’lik destek Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2012 yılı ikinci…

İSTKA’dan bilgi ve iletişim teknolojilerine 30 milyon TL’lik destek
Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürme hedefi ile yola çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2012 yılı ikinci dönem Mali Destek Programları kapsamında, ‘Bilgi İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma’ temalı hibe programı için ilana çıktı. Programa sadece kar amacı gütmeyen kurumlar değil işletmeler de başvurup yararlanabilecek. 
Bu programla, İstanbul BİT sektörünün inovasyon kabiliyeti, işbirliği olanakları ve rekabetçiliğin güçlendirilerek İstanbul bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasını amaçlayan İSTKA, program kapsamındaki projelere asgari 200 bin TL destek verecek. Destek tutarı, işletmeler için 400 bin TL’ye, kar amacı gütmeyen kurumlar için ise 800 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Programın bütçesi ise 15 milyon TL’si işletmeler için, 15 milyon TL’si de kar amacı gütmeyen kurumlar için olmak üzere toplam 30 milyon TL. Son başvuru tarihi işletmeler için 7 Şubat 2013, kar amacı gütmeyen kurumlar için 12 Şubat 2013 olan programda, İstanbul’un kentsel ve sosyal sorunlarına bilgi ve iletişim odaklı yenilikçi çözüm sunan ve yüksek katma değer üreten projelere öncelik verilecek. 
Kimler başvuru yapabiliyor?
Proje desteği için; kar amacı güden işletmeler ve valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler (İl Özel İdaresi, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi Odası ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, odalar, meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabiliyor.