Skip to main content

‘Önce çocuk’ prensibiyle yola çıkan Children First World bu ayki Tech for Good sayfalarımızın konuğu.

Günümüz toplumlarında doğruyu hayata geçirmek için ihtiyacımız olan yaratıcılık, değişim, merak ve adım atma cesareti için hepimizin rol model arayışında olduğumuz aşikar. Peki henüz sistemlerden yetişkinler kadar etkilenmemiş halleriyle çocuklar aradığımız rol modeller olabilir mi? Bu vizyon ve ‘önce çocuk’ prensibiyle yola çıkan Children First World bu ayki Tech for Good sayfalarımızın konuğu.

Children First World nasıl ortaya çıktı?
Biz futurist, servis tasarımcısı, iş modeli tasarımcısı ve kültürel dönüşüm stratejistlerinden oluşan çekirdek bir kadroyuz. Toplamda 20 ülkede, 60 seneyi aşkın inovasyon deneyimimiz var. İnsanlık olarak teknolojiyle hızlandırdığımız inovasyon çabalarımızda en çok unutulan ve bu sonuçlardan en çok etkilenecek kitlenin çocuklar olduğunu düşünüyoruz. Çocukların henüz sistemlerden yetişkinler kadar etkilenmemiş halleriyle, bize doğruyu ve bu doğruyu hayata geçirmek için ihtiyacımız olan yaratıcılık, değişim, merak ve adım atma cesareti için rol model olabileceğini keşfettik. Bunun üzerine 20 ülkeden çocukla görüşerek, çocukların iyiliğini önceliğe koyan, onları tasarım süreçlerine dahil ederek, birlikte öğrenmeyi ve dönüşmeyi teşvik eden Children First World manifestosunu hazırladık.

Bu platform ile neler amaçlanıyor? 
İlk hedefimiz gelecek için karar verici ve etkileyici rollerde olan liderlerin Children First World manifestosunun prensiplerine uygun şekilde inovasyona bakış açılarını daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirmek.
Liderlere yönelik Türkiye ve İspanya’da başlattığımız Children First Academy’lerde liderlerin kendi içlerindeki çocuğu hatırlayarak, önce liderlik yaklaşımlarını ardından iş modellerini dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz.

Children First World’ün öne çıkardığı temel değerler neler?
‘Önce çocuk’. Çocuklara yönelik girişimlerden farkımız “Çocukları eğitelim ve çocukları kurtaralım”, yaklaşımında olmamamız. Bizce çocuk doğru ortamda zaten öğrenen ve hatta öğrenmenin zevkini bize hatırlatacak olandır. Yeter ki biz hata yapma korkusunu aşılamayalım ve iyi rol modeller olalım. Hedefimiz özel sektörde, okullarda, kamuda, STK’larda yetişkin liderlerin çocukları mevcut halleriyle bütün bir birey olarak görmeleri, onların düşünce ve isteklerini dinleyerek ve onlardan ilham alarak mevcudun ötesinde hepimizin hakkı olan dahiliyetçi, yaşam (insan, hayvan, doğa) odaklı ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmeleri.

‘Önce çocuk’ derken hem 18 yaşın altındaki insanları, hem de içimizdeki çocukları kastediyoruz. Tasarım oyunu metotlarımız ile, tasarım odaklı düşünceyi dönüştürdük. Tasarım oyunu ile her yaştan insanın, özellikle de iş hayatında aynı düşünceleri üretmekten bıkmış, kendini ve organizasyonunu yenileme peşinde olan liderlere yönelik yeni araçlar sunuyoruz.

Platformun iş modeli ne? 
Üç hizmet modelimiz var; Children First Academy’ler, konuşmalar ve sunumlar, kurumların dönüşümlerine yönelik onlara özel programlar. Children First Academy’lerde en önemli tasarım ve inovasyon araçlarını liderlerin çocukları sürece -çocuk komiteleri, meclisleri, yönetim kurulları gibi sistematik programlar ile- dahil ederek uygulayabilecekleri evrensel uygulamalarını sunuyoruz. Akademileri her üç ayda bir gerçekleştiriyoruz, bir sonraki 1-6 Temmuz’da Ibiza’da. Ayrıca kurumlara yönelik programlar da hazırlıyoruz.

Yarattığınız ekosisteminin destekçileri kimler?
Şu anda Koç Üniversitesi’nde Küresel Liderlik programında Children First Academy’nin bir versiyonunu ders olarak veriyoruz. Üniversiteler, okullar, özel sektör ve girişim dünyasından, uluslararası fikir liderlerinden, sanatçılar ve uzmanlardan ve tabi ki çocuklar, gençler ve ebeveynlerinden oluşan 650 kişilik ve giderek büyüyen destekçi kitlemiz var. Şimdiye kadar yaptığımız her çalışmada şunu gördük; içimizdeki ve dışımızdaki çocukları anlamak, onlara hizmet etmek hepimizin asıl ihtiyacı. Bizi jenerasyonların, sosyal statülerin, sınırların ötesine taşıyacak ‘önce çocuk dünyası’ çalışmalarımız her ülkede, her kesim tarafından destekleniyor. İnsan odaklı sistemleri önceliklendiren gelişmiş coğrafyalarda ve değişimin hızının farkında olan bilinçli liderler tarafından bu yaklaşımın önemi çok daha hızlı anlaşılıyor. İlk tohumları İstanbul’da attık. Bu yaz İbiza’da okullar, blockchain ekosistemi, yeme-içme, sürdürülebilir turizm ve ekolojik tarım aktörleriyle İbiza’yı ‘önce çocuk adası’ haline dönüştürmek için çalışmalar başlatıyoruz.

Children First World’ün gelecek hedefleri neler?
2020’de çocukların iyiliğini önceliklendiren organizasyonların farkındalığını artırmak ve hangi yaştan olursa olsun katılımcı çocukların değer kazanmasını sağlamak için, blockchain üzerinde, çocukların nihai karar verici oldukları bir sertifikasyon platformu hazırlığındayız. Akademi programlarımızı online öğrenim programları ve ‘Children First World’ vizyon kitabıyla daha çok insana ulaştıracağız. Ve pek tabii tüm bunları çocuklarla birlikte tasarlıyoruz, nihai hedefimiz Children First World’ü çocukların liderliğini yaptığı ve onların sahiplendiği merkezi olmayan, şeffaf bir yapıya dönüştürmek.