Skip to main content

Ipsos, vatandaşın yaz dönemine, tatil planlarına ve bayram alışkanlıklarına bakışını derlediği raporunu paylaştı. Tatil planı yapanların ve kurban kesecek olanların sayısında azalma olduğu görülüyor.

Ipsos, Antikriz Monitörü ve Türkiye Barometresi araştırmalarında yer alan, vatandaşın tatil sezonuna ve Kurban Bayramı tatiline bakış açısını aktaran verileri derledi. Şirket, tatil planı yapan, tatil planını erteleyen ve plan yapmayan vatandaşlara dair verilerin yanı sıra, Kurban Bayramı ekseninde yine tatil planlarına, akraba ziyaretlerine ve kurban kesimine dair verileri inceledi.

Tatil planı yapanların sayısı azalıyor

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yurt içi tatil planı yapmayanların oranı %75 iken, bu yıl bu oran %81’e yükseldi. Tatilini erteleyenlerin oranı ise %18’den %7’ye geriledi. Bireylerin tatil planı yapmadıkları görülüyor.

Tatil planı yapanların sayısında görülen azalmanın yanı sıra, tatil ya da seyahat amaçlı bir aktivitede bulunanların oranı da %22’den %16’ya gerilemiş durumda.

Plansızlığın temel nedeni ekonomi

Kurban Bayramı’nda hiçbir şey yapmayacağını söyleyenlerin işaret ettikleri temel neden ekonomi. Bu kişilerin %72’si ekonomiden dolayı bir şey yapmayacaklarını belirtirlerken, %16 ise iş nedeniyle bir plan yapamadığını belirtiyor.

Kurban kesimine ekonomi engeli

Geçen Kurban Bayramı’nda kurban kesenlerin oranı %41 iken, bu yıl bu oran %26’ya kadar gerilemiş durumda. Bu yıl, her iki kişiden biri ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesemeyeceğini söylüyor.

Bayramlaşma alışkanlıklarımız değişmiyor

Kurban Bayramı’nda yurt içi ve yurt dışı tatil yapanların ya da yapmayı planların oranı yine oldukça düşük. Memleketine giderek akraba ziyareti yapacak olanların oranı da düşüş gösterse de genel olarak bakıldığında bayramlaşma adetlerinin aynı şekilde devam edeceği görülüyor.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

IPSOS Türkiye CEO'su Sidar Gedik

IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik

Kurban Bayramı bu yıl da çalışanların bir kısmı için uzun bir izin dönemi anlamına gelecek. Bayramların tatil araları anlamına mı geldiği, yoksa geleneklere uygun bayramlaşma fırsatı mı demek olduğu tartışmalarını bir yana bırakıp bayram planlarında geçen seneden bu seneye değişen bir şey var mı diye baktık.

Sonda söylenecek şeyi başta söyleyerek başlayayım, ekonomik güçlükler her çeşit bayram planını kökten sarsmış durumda. İster tatil amaçlı olsun, isterse bayram adetlerine yönelik olsun planların önemli bir kısmı rafa kalkmış. Son 1 ay içinde tatil planını erteleyenlerin oranı geçen seneye göre azalmış. Bu, ilk bakışta bana iyi bir gelişme gibi geldi, ama daha büyük bir kesimin aslında erteleyecek bir plan dahi yapamadığını gördüğümde acı gerçek ile karşılaşmış oldum. Bu arada durum geçen sene de zaten iç açıcı değilmiş, geçen sene herhangi bir plan yapmayanların oranı %75 iken bu sene %81’e yükseliyor.

Geleceğe dönük plan yapmamanın yanı sıra son 1 ay içinde herhangi bir seyahat aktivitesinde bulunmayanların oranı da geçen yıla kıyasla artıyor. Geçen yıl %79 iken bu sene %85.

Vatandaşların önemli bir kısmı bayramı yaşadıkları şehirde veya memleketlerinde aile, akrabalar ile bayramlaşma vesilesi olarak değerlendiriyor. Tatile giden kesim oldukça küçük bir kesim. Bu sene geçen yıla kıyasla göze çarpan farklılık memlekete gitmek için dahi olsa seyahat planlayanların oranının azalıyor, hiçbir seyahat planı yapmayanların oranının ise artıyor olması.

Hiçbir plan yapmayan on kişiden yedisi için bu durumun nedeni ekonomik güçlükler. Kurban Bayramı’nda kurban kesmeyi planlayanların oranında da dikkate değer düşüş var. Kurban kesmiş veya kesmeyi planlayanların oranı geçen yıldan bu yıla %41’den %26’ya geriliyor. Ekonomik zorluklar giderek daha büyük bir baskı yapar hale geliyor, geçen sene ekonomik nedenler ile kurban kesemeyeceğini belirtenlerin oranı %37 iken bu sene %53’e ulaşıyor.

10 günlük bayram tatiline çeyrek kalmışken bu arayı tatil fırsatına çevirmek isteyenler de, bayramı örf ve adetlere uygun olarak kutlamak isteyenler de ekonomik nedenler ile planlarını başka baharlara ötelemiş durumdalar.

Araştırma Künyesi

  • Ipsos Anti Kriz Monitörü: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır.
  • Ipsos TÜRKİYE Barometresi: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 1320 birey ile yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 2.5’tur. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır.