Skip to main content

Yeni dünya profesyonellerini günümüz iş dünyasına uyumlu yetiştirmek adına iş dünyası eğitimleri veren Istanbul Business School (IBS), eğitim programını açıkladı.  Bu aydan itibaren IBS; One Day Focus diye adlandırılan, Liderlik, İnovasyon,…

Yeni dünya profesyonellerini günümüz iş dünyasına uyumlu yetiştirmek adına iş dünyası eğitimleri veren Istanbul Business School (IBS), eğitim programını açıkladı. 
Bu aydan itibaren IBS; One Day Focus diye adlandırılan, Liderlik, İnovasyon, İkna ve İnsan Yönetimi konularını kapsayan bir günlük modül eğitimlerine yer veriyor. 
Eğitmen kadrosunun tamamına yakını hali hazırda profesyonel hayatına devam eden, bulundukları şirketlerde ilham verecek başarılara imza atmış, donanımlı, teorik ve pratik bilgiye hakim, kendini sürekli yenileyen profesyonellerden oluşuyor. 
19 Ocak tarihinde başlayacak eğitimler ve detayları şu şekildedir;
İnsan Kaynakları Yönetimi Mikro MBA
Örnek vakaların incelendiği bu programın temel amacı katılımcıları yeni nesil, vizyoner İK yöneticileri haline getirmek ve çalışmakta oldukları ya da çalışacakları kurumlarda değer yaratmayı sağlamak.
Yönetim ve Liderlik Mikro MBA

Katılımcıların; iyi bir yönetici olmanın yollarını, kişisel yetkinliklerin onları nasıl yönlendirdiğini öğrenmeleri bekleniyor. Ayrıca, bu programda değişik yönetim stillerinin kullanım amaçlarına yer verilecek. 
Girişimcilik 

Bu program, şirket kurulum sürecinden, operasyon ve lojistik yönetimine; pazarlama ve finansal yönetimden insan kaynakları yönetimine kadar geçen tüm sürecin nasıl planlanacağını iş dünyasının en etkili ve başarılı girişimcilerinden öğretmeyi amaçlıyor. 
E.ticaret
Bu program ile katılımcılar e.ticaret alanında uzmanlık kazanıp, iş modeline e.ticareti entegre etmeyi öğrenecek. Ayrıca, vaka analizleri ile zenginleştirilmiş programın sonunda e.ticaretin hukuksal ve finansal boyutları enine boyuna değerlendirilmiş olacak.
Dijital Pazarlama Mikro MBA

Program dahilinde çağdaş pazarlama öğeleri ve yeni medya düzeni örneklerle aktarılırken, katılımcılar markalar için dijital araçları kullanarak online stratejilerini uygulamalı olarak geliştirme şansı bulacak. Bu sayede katılımcılar, dijital bir fikrin oluşması ve yaratılması sürecini hem dijital ajans gözüyle hem de marka gözüyle görebilecek.
Google Adwords sertifikasyon Mikro MBA

Markalar için internet pazarlamasının en önemli araçlarından biri olan Adwords, IBS bünyesindeki Google Adword Sertifikasyon Mikro MBA programı ile katılımcılara kullanım alanları, zengin içeriği ve geri dönüşüm sonuçlarını içeren detayları ile sektörün en etkili isimleri tarafından aktarılacak.
Marka Yönetimi Mikro MBA (26 Ocak)
Bu programın amacı yeni nesil marka yöneticilerini gerek kurumsal iletişim ekseninde gerekse ürün ve hizmet ekseninde reklam, strateji, PR, sponsorluk, inovasyon, medya planlama, bütçe yönetimi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve deneyimsel pazarlama gibi konularda uzmanlaştırmayı hedefliyor.
İnovasyon & Yaratıcılık Mikro MBA (26 Ocak)
İnovasyon ve Yaratıcılık Mikro MBA Programı ile katılımcılar yaratıcılığın iş dünyasında fark yaratan profesyonellerin kullandığı önemli bir yetenek olduğunu görüp, hayal gücü ve fikir geliştirmeye paralel olarak sistematik bir süreç yönetimini kapsadığını öğrenebilecek.