Skip to main content

Fujitsu’nun araştırması dijital dönüşümü anlamanın, teknolojiden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

İşletmeler dijital dönüşümün önemini kabul etseler de, dünya çapındaki organizasyonlar dijitale geçiş unsurlarını dengelemekle mücadele ediyorlar. Fujitsu’nun yeni sonuçlandırdığı “Dijital Dönüşüm Uzlaşması” araştırmasına katılan on dört ülkeden 1.625 işyeri yöneticisinin üçte biri (33 %) son iki yıl içerisinde 423.000 € maliyetle bir projeyi iptal ettiğini, dörtte biri ise (%28 ) 555.000 € ‘luk maliyetli başarısız bir proje yaşadığını söylüyor. İşletmelerin yüzde 84’ü müşterilerinin daha dijital olmasını beklediklerini söylerken, yüzde 71’i rakiplerinin arkasında kaldıklarını düşünüyor. Nihai olarak üçte ikisi (% 66) dijital dönüşümün bir sonucu olarak müşterilerinin kaybedeceklerine inanıyorlar.

Araştırmalar dijital dönüşümü anlamanın, teknolojiden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Fujitsu tarafından yaptırılan araştırma, işletmelerin dijital olarak dönüşüm için gerekli dört stratejik öğeye karşı nasıl performans gösterdiğini inceliyor. Bu unsurların insanlar, eylemler, işbirliği ve teknoloji (İEİT) olduğu görülüyor. Kuruluşlar, dijital dönüşümün önemini kabul ederken, işletmelerin yüzde 46’sı halihazırda dönüşüm projeleri uyguluyor. Yüzde 86’sı teknolojinin işletmeler üzerindeki etkisini gelecek on iki ayın ötesini planladıklarını söylüyor. Bununla birlikte işletmeler İEİT’nin basamaklarında sorun yaşamaya devam ediyor.

İnsanlar

Dijital dönüşümle uğraşan kişilere yaklaşımlarını değerlendirirken, iş liderlerinin büyük çoğunluğu (% 90), dijital uzmanlığa erişimlerini artırmak için adımlar atıyor. Yüzde 70’i de dijital beceri eksiklikleri olduğunu itiraf ediyor. Yüzde 80’i beceri eksikliğinin siber güvenliği ele almanın en büyük engel olduğunu söylüyor. Geleceğe baktığımızda, ticeri beceriler anahtar bir mesele olmaya devam ediyor. Yüzde 93’ü yapay zekanın organizasyonların gelecek başarısında yetenek kazandıracağını, yüzde 83’ü ise 2020’de ihtiyaç duyacağı becerileri değiştireceğine inanıyor.

Aksiyonlar

Dijital dönüşüm çalışmalarında ihtiyaç duyulan süreç ve davranışları ifade eden eylemlere bakıldığında, on işadamının dokuzu (%90) örgütlerinin açık bir şekilde tanımlanmış bir dijital stratejiye sahip olduğunu söylüyor. Gölge dijital projelerinin organizasyonun anlamlı bir yenilik yapmasının tek yolunun olduğunu düşünüyor. Üçte ikisi (% 66) ise gelecekteki başarısızlık maliyetinin işletmeleri dijital dönüşümden uzaklaştırdığını söylüyor.

İşbirliği

İş dünyası liderleri; teknoloji uzmanları ve mevcut müşteriler dahil olmak üzere iş ortaklarıyla birlikte üretim projeleri işbirliğinde olumlu adımlar atıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, yüzde 79’u bu birlikte üretim projelerinin bir parçası olarak hassas bilgileri paylaşmaya istekli bile olacaklarını düşünüyor. Yüzde 73’ü yakın gelecekte başarı eksikliğinin stratejik ortaklıklara zarar vereceğini söylüyor.

Teknoloji

Teknoloji söz konusu olduğunda, iş dünyası liderleri geniş bir sistem aralığı uygulamayı planlıyor; Önümüzdeki 12 ay içinde yarısından fazlası, bulut bilişimi (% 47) ve yapay zeka (% 46) ile siber güvenlik çözümleri (% 52) veya Nesnelerin İnternetini (% 51) sunmayı planlıyor. İş liderleri, teknolojik değişimin yıkıcı etkisinin farkındalar ve yüzde 86’sı, değişim yeteneğinin önümüzdeki beş yıl içinde hayatta kalmaları için çok önemli olacağını söylüyor. Bununla beraber, yüzde 71’i organizasyonlarının yapay zeka gibi teknolojilere uyum sağlama kapasitesi hakkında endişe duyuyor.