İŞ DÜNYASI

DigitalAge | 06.03.2017 - 02:05

Hepsiburada, 500 kişi istihdam edecek

Hepsiburada, insan kaynakları alanındaki potansiyelini artırmaya devam ediyor. Şirket, 2017’de 500 kişiyi işe alarak çalışan sayısını yüzde 30 büyütecek.

Hepsiburada, yaptığı teknoloji yatırımlarının etkisiyle istihdamda yüzde 30 büyüyecek. Dijital ekonominin özgün örneklerinden biri olan “Pazar Yeri” platformunun ise dijitalleşen KOBİ’lerle 2017’de 2 milyar liralık bir yeni ekonomi sağlaması hedefleniyor.

Hepsiburada, 2015’de 1000 olan çalışan sayısını 2016’da 1700’e çıkarmıştı. 2017 yılında ise 500 kişilik yeni işe alımla geçen yıla oranla istihdamda 30’luk büyüme kaydedilecek. Firma, yurtdışında teknoloji şirketlerinde çalışmakta olan genç yetenekleri kazanmaya dönük bir insan kaynakları politikası uyguluyor.

Hepsiburada’nın 2016 yılında hayata geçirdiği “Pazar Yeri” platformu, 7 bin KOBİ ve büyük işletmeyi milyonlarca potansiyel müşteri ile buluşturan bir ekosistem. Dijital ekonominin yarattığı yeni iş modellerine önemli bir örnek teşkil eden bu platform sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce işletme Hepsiburada’da kira ödemeksizin dükkan açabiliyor, ürünlerini hepsiburada’nın sağladığı avantajlarla pazarlama imkanına sahip oluyor. Türkiye genelinde girişimciliği teşvik eden bu modelin 2017 yılında 2 milyar lira değerinde bir “Yeni Ekonomi” sağlaması bekleniyor.

Hanzade Doğan Boyner: Dijital ekonomi büyümede itici güç olmaya devam edecek
Geçmişte ekonomik büyümeye daha çok sanayi şirketlerinin öncülük ettiğini fakat günümüz teknoloji çağında bu dengenin değiştiğini dile getiren Doğan Boyner; “Bugün çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi kavramlar artık ekonomilerin gidişatını belirliyor. Dijitalleşen şirketler, ülkelerini geleceğe taşıyor. Son araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin kârlılıklarını sektörlerinin yüzde 26 üzerinde gerçekleştirerek ekonomik kalkınmada pozitif etki yarattığını ortaya koyuyor. Türkiye’de dijital ekonominin önemli oyuncularından biri kimliğimizle, perakende sektörüyle ortak çalışan, dönüşüme destek veren online platform modelimizle hem yeni istihdam sağlıyor, hem de yeni bir ekonomi oluşturuyoruz. Böylece Türkiye’nin büyümesine katkı sağlıyoruz.” dedi.