Skip to main content

TÜİK 2014 Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırma raporunu yayınladı

İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 53,8 oldu

Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 53,5 ve yüzde 53,8 oldu. Bu oranlar erkeklerde yüzde 62,7 ve yüzde 63,5 iken, kadınlarda yüzde 44,3 ve yüzde 44,1. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2013 yılında yüzde 49,9 ve yüzde 48,9’du.

Düzenli internet kullanıcısı arttı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı yüzde 44,9 oldu. Bu oran, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 39,5’ti.

İnternet en çok evde kullanıldı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin yüzde 79,1’i evde kullandı.

İnternet kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada yer aldı

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin yüzde 78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu yüzde 74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, yüzde 67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, yüzde 58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 53,9 ile e-posta gönderme-alma takip etti.

İnternet üzerinden alışveriş arttı

İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 30,8 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 24,1’di.

Tüm raporu görüntülemek için şuraya tıklayabilirsiniz.

 

Fotoğraf: paybay.it