Skip to main content

Goldman Sachs’ın yeni bir raporuna göre, ChatGPT gibi yapay zekâ sistemleri, dünya çapında 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebilir.

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın yeni raporuna göre, üretken yapay zekâ sistemleri işgücü piyasasında “önemli aksamalara” sebep olabilir ve dünya çapında yaklaşık 300 milyon tam zamanlı işi etkileyebilir.

Banka, “The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth” (Yapay Zekânın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Potansiyel Olarak Büyük Etkileri) başlıklı yeni raporunda mevcut işlerin kabaca üçte ikisinin bir dereceye kadar yapay zekâ otomasyonuna maruz kaldığını, üretken yapay zekânın ise mevcut işlerin dörtte birinin yerini alabileceğini söylüyor.

Goldman raporu, ABD hukuk çalışanlarının ve idari personelinin üretken yapay zekâ nedeniyle özellikle risk altında olduğunu vurguluyor.

Joseph Briggs ve Devesh Kodnani tarafından yazılan rapor, üretken yapay zekânın geniş çapta uygulanması halinde, bunun işgücü maliyetinde önemli tasarruflara ve yeni istihdam yaratılmasına yol açabileceğini ileri sürüyor.

Rapor, yapay zekânın yıllık küresel GSYİH’yı yüzde 7 artırabileceğini ifade ediyor. Bu durum yeni işler ve üretkenliğin artması anlamına gelebilir.

Kaynak: AI systems like ChatGPT could impact 300 million full-time jobs worldwide, with administrative and legal roles some of the most at risk, Goldman Sachs report says – Business Insider