Skip to main content

Dünyanın en önemli firmalarına giden üç isme Türk yöneticilere olan ilginin nedenlerini sorduk.

2018 yılında finans, kozmetik ve uçak bileti arama motoru gibi farklı pazarlardan dünyanın en önemli firmalarına giden üç isme Türk yöneticilere olan ilginin nedenlerini ve transfer/atamaların ülke adına yaratacağı kazanımları sorduk.

Biz ülkemizde İsviçre çakısı gibi yetişiyoruz

Emre Güney, Kıdemli Büyüme Müdürü, Skyscanner

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, pazar şartları, değişen teknoloji, büyüyen/küçülen organizasyon yapıları gibi pek çok parametre muhasebeden, pazarlamaya insan kaynaklarından iş geliştirmeye kadar pek çok ana alanda yetkinliklerimizin güçlenmesini sağlıyor. Hal böyle olunca bir dikeyde uzmanlaşmış diğer kişilere kıyasla çok daha geniş bir bilgi seviyesine sahip bir geçmişe sahip oluyorsunuz. Benim gibi işi teknoloji olan yöneticilere ilgi artışının odağından ise; çevik ürün geliştirebilmek, yalın bakış açısı, veri odaklı büyüme faaliyetlerini merkeze koymak gibi yetenekler var.

Dijital dönüşümü odağına koyan şirketler için Türk profesyoneller çok değerli

Deniz Devrim Cengiz, Dijitalden Sorumlu Genel Müdür, National Bank of Kuwait

İcra gücü yani hayal edilenleri hızlı hayata geçirme istek ve kapasitesinin Türkleri başarıya götüren çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Yüksek icra gücü için çevik olmalısınız. Nitekim, dijital yıkıma öncülük eden doğuştan dijital şirketlerin doğasında da çevik çalışma modelleri bulunuyor. Türk iş yapma kültürünün parçası haline gelen sürekli değişim ve krizleri yönetmek, hızlı çözüm üretme, kriz yönetimi ve adaptasyon kaslarımızı kuvvetlendirdi. “Çevik” olmak gerekli denildiğinde bu biz Türkler için artık olağan bir durum. Dijital dönüşümü odağına koyan pek çok yabancı kurum için Türk profesyoneller bu noktada önemli bir değer haline geliyor.

Dönüşümü tecrübe eden Türk iş insanlarının, ülkemize geri dönüşü çok daha verimli olacak

Beyza Kapu, Dijitalden Sorumlu Başkan, L’Oréal

Bugüne kadar geçirdiğimiz en büyük devrimlerden biri olan dijital dönüşüm, yaşamımızın her alanına entegre olup, düşünce ve çalışma şeklini temelden değiştirdi. Bunu yaparken de, şirketlerin sürekli olarak statükoya meydan okumasını, deney yapmasını ve başarısızlıkla rahatlamasını gerektiren kültürel bir değişim yarattı. Bu değişimin önümüzdeki günlerde daha da derinleşerek; hem iş dünyasını hem sosyal hayatımızı hem de ülkelerin politik yaklaşımlarını bugün hayal etmekte bile zorlandığımız yeni ufuklara taşıyacağı kesin. Bunu başlatan, yaratan, tecrübe eden ve geliştiren Türk iş insanlarının, ülkemize geri dönüşü çok daha verimli olacaktır.