Skip to main content

Digital Age, FikriMühim araştırma şirketiyle birlikte hayata geçirdiği anket çalışmasında üniversitelilere girişimcilik konusunda fikirlerini ve hayallerini sordu. Gençlerden gelen yanıtlar, söz konusu girişimcilik olduğunda, hayallerle gerçekler arasında duran en önemli engelin maddi kaynak ve destek yetersizliği olarak algılandığını gösteriyor.

Özellikle son yıllarda internetin hayatımızın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte, birçok meslek kolunda yeni iş modelleri oluştu ve girişimcilik başka bir boyuta taşındı. Bir yanda, son teknolojileri bünyesine katarak gelişen eski tip girişimcilik örnekleri, diğer yanda doğrudan teknolojinin doğurduğu küçük ama etkili startup’lar derken, Türkiye’de girişimcilik iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Birçoğumuza ilham veren yeni nesil girişimcilik örneklerinin sayısı ülkemizde hızla artarken ve her geçen gün yeni bir startup haberi alırken, Digital Age olarak ülkemizdeki ‘girişimcilik ruhunun’ potansiyelini merak ettik ve FikriMühim ile bir araştırma gerçekleştirdik. Böylece, Türkiye’de gençlerin girişimcilikle ilgili algı, bilgi ve yönelimlerinin; gerçek ile hayal arasında nerede yer aldığı hakkında fikir edinmiş olduk.

Anket çalışmasına, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 62 ilden, tamamı üniversite öğrencisi olmak üzere 18-25 yaş arası 1037 kişi katıldı. Yüzde 85’i devlet, yüzde 15’i özel üniversiteye giden katılımcılar anket sorularını online görüşme tekniğiyle yanıtladı.

Üniversiteli beş gençten biri ‘girişimci’ olmak istiyor

“Elinizde sihirli bir değnek olsa kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz şey ne olurdu?” sorusuna katılımcıların en fazla verilen yanıt “girişimci olmak” oldu. “Hayalini kurduğunuz meslek nedir?” sorusuna da her beş kişiden biri “girişimcilik” (yeni iş kuran) yanıtını verdi. Hayalleri süsleyen mesleklerde girişimciliği; öğretmenlik (%12), mühendislik (%10), doktorluk (%7), psikologluk (%6), avukatlık (%5), sanatçılık (%4), mimarlık (%3), polislik (%3) takip etti.

Hayalleri ‘kaynak ve destek yetersizliği’ öldürüyor

Girişimcilik hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için en önemli faktörün ne olduğu sorulan anket katılımcılarına göre, başarıyı etkileyen en önemli etken maddiyat. “Girişimcilik hayallerinin gerçeğe dönüşmemesini neyle açıklarsınız?” sorusuna verilen yanıtlar da bu görüşü destekliyor. Bu soruya iki kişiden birinin (%48) verdiği yanıt kaynak/destek eksikliği. Katılımcıların yüzde 14’ü ülke şartlarını, yüzde 13’ü kişisel yetersizliği, yüzde 10’u tembelliği, yüzde 8’i toplumsal şartları ve yüzde 4’ü kaderi, girişimcilik hayallerinin gerçeğe dönüşememesinin nedeni olarak görüyor.

Girişimci insanlar ‘cesur ve azimli’ görülüyor

“Kariyerinizle ilgili hayal kurarken hangi his daha baskın oluyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 41’nin verdiği yanıt “heyecan”. Onu sırasıyla takip eden hisler; umut (%24), umutsuzluk (%19), tatmin          (%7), sevinç (%4), tatminsizlik (%3) ve üzüntü (%1). Girişimci/girişimcilik dendiğinde akıllarına ilk olarak “yeni şeyler üretmek/yaratıcılık” gelen anket katılımcıları ayrıca, girişimcilikte (yeni iş kurmakta) başarılı olan insanları da “cesur” ve “azimli” olarak nitelendiriyorlar.

Gençler, yeni iş fikirleri hakkında hayal kurmayı seviyor

Ankete katılan üniversiteli gençlere yeni iş fikirleri üretmeyi, bunun üzerine hayaller kurmayı sevip sevmedikleri sorulduğunda “Çok severim” diyenlerin oranı yüzde 50 olurken, yüzde 35’i “Severim” dedi. “Yeni iş fikirleri üretme, yeni bir iş kurma şansınız olsaydı, bunun önündeki en önemli engel sizce ne olurdu?” diye sorulduğunda da, yine aynı sorunun; yani maddi yetersizliğin karşımıza birinci engel olarak çıktığı görüldü. Hayallerden hakikate dönülüp “Yeni bir iş kurma konusunda ciddi bir girişiminiz oldu mu?” diye sorulduğunda ise, katılımcıların yüzde 84’ü “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 16’lık “iş kurma deneyimi olan” kesime, bu adımlarının nasıl neticelendiği sorulduğunda ise, çoğunluk  (%35) “Henüz somut bir adım atmadan vazgeçtim” dedi. Söz konusu, ileride sahip olacakları çocukların mesleki yönelimi olduğunda, katılımcıların yüzde 93’ünün girişimciliğe oldukça olumlu yaklaştığı sonucu ortaya çıktı.