Skip to main content

Alfanorm’un Başkanı Ateş Öztan; Türkiye’de girişimciliğin önündeki 10 engeli sıraladı

Alfanorm’un Başkanı, İnovasyon Düşünürü ve Tasarım Mimarı Ateş Öztan, Türkiye’de girişimciliğin önündeki en önemli engelin; aile ve sosyal çevrenin “garantili bir işe girme” baskıları ve girişimci olmak isteyen bireylere maddi-manevi destek verilmemesi gibi “geleneksel kültür” kaynaklı engeller olduğunu ifade etti.

Girişimciliğin önündeki en büyük engel  “Geleneksel Kültür”
Geleneksel kültürün yanı sıra “girişimcilerin sahip oldukları vasıfların” ve “global kaynaklı” faktörlerin de girişimciliğin önündeki diğer önemli engeller olduğunu vurgulayan Öztan, Türkiye’nin daha fazla katma değer üretebilmesi için öncelikle toplumsal dinamiklerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ateş Öztan; Türkiye’de girişimciliğin önündeki 10 engeli şu şekilde sıraladı:

1.Aile ve sosyal çevrenin “garantili bir işe girme” yönlendirmeleri ve baskıları,

2.Girişimci olmak isteyen bireylere ailenin ve sosyal çevrenin maddi ve manevi destek vermemesi,

3.Eğitim sisteminin genel olarak teorik olması ve saha çalışmalarının sınırlılığı,

4.Sanayicinin girişimcilere pratik yapma olanağı vermemesi ve stajların kağıt üstünde yapılması,

5.Finans siteminin gelişmiş ülkelerdeki gibi, projeye kredi verme isteğinin henüz yeteri kadar gelişmemesi,

6.Devlet desteklerinden yararlanma konusundaki bürokratik engellerin fazlalığı,

7.Girişimcilerin pazarlama, iletişim, işletme bilgilerinin ve yönetimsel becerilerinin zayıflığı,

8.Fikir sahibinin fikrin ticarileşmesinde farklı disiplinlerden uzmanlarla bir arada çalışma ve işbirliği yapma anlayışının yeteri kadar gelişmemesi,

9.Girişimcilerin özellikle uluslararası rekabette çabuk pes etmeleri,

10.ABD ve AB ülkeleri gibi büyük ekonomilerle rekabet gücümüzün düşük olması.