Skip to main content

2018’i geride bırakırken teknoloji alanında hukuku ilgilendiren pek çok gelişmeye, ülkemizde ve dünyada sunulan yeni yasal düzenlemelere tanık olduk. Bu gelişmeleri Av. Şebnem Ahi derledi.

En çok Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu konuştuk

Geçtiğimiz yıl, kişisel veriler ile ilgili ülkemizde önemli gelişmeler oldu. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile veri sorumlulularının sicilinin kamuya açık olarak VERBİS sisteminde tutulmasına dair düzenleme getirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen bir kararla, kişilerin sağlık verileri, cinsel hayat, kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançları gibi özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesinde veri sorumlularının alması gereken önlemler düzenlendi. Yine sene içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumlularının ve yetkilendirdiği kişilerin ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen bir tebliğ yayımladı. Ayrıca veri sahiplerinin veri sorumlusuna başvurarak bilgi alma, verilerinin silinmesini isteme gibi haklarını, bu başvurunun usûl ve esaslarını düzenleyen bir tebliğ daha yayımlandı.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Ülkemizde KVKK’ya dair hukukî düzenlemeler devam ederken, diğer yandan AB vatandaşlarının gizlilik hakkını korumak amacıyla hazırlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği de 25 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi ve bu tarihe dek Avrupa’ya hizmet veren tüm dijital firmalar yönetmeliğe uyum süreci geçirdi. Nitekim bu düzenleme 20 milyon Euro veya küresel cironun yüzde 4’ü gibi yüksek cezaî yaptırımlar içeriyordu.

Alternatif medyaya sansür

BluTV, Spotify, Netflix, YouTube gibi internet üzerinden yayın yapan kanalların RTÜK kurallarına uymasını zorunlu kılan yasa, alternatif medyaya sansür getirildiği şeklinde tartışmalara sebep oldu.

 

AB Komisyonu’ndan yapay zekâ bildirgesi

Yapay zekânın geliştirilmesi, kullanım alanlarında sağlayacağı planlanan faydalar ve uyulması gereken gizlilik kuralları gibi konularda üye devletlerin işbirliği yapması adına AB Komisyonu tarafından yapay zekâ bildirgesi yayımlandı.

Döviz yerine Türk Lirası

Başka bir yasal düzenleme ile de gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz yerine Türk Lirası’yla yapılması kararlaştırıldı.

Twitch’e Çin’de erişim yasağı ve diğer gelişmeler

Yasal düzenlemeler dışında teknoloji alanında hukuku ilgilendiren ve sorgulamamıza sebep olan pek çok olaya da tanık olduk. Örneğin İngiltere’de boşanma davalarında bitcoin’in nasıl paylaşılacağı konusu gündeme gelirken; Arizona’da Uber’in sürücüsüz aracı, bir yayayı ezdi ve ölümüne sebep olunca otonom araçla yaşanan bu kazadan kimin sorumlu olacağı tartışmaları hız kazandı. AB, Google’a Android işletim sisteminde piyasa hâkimiyetini kötüye kullanma sebebiyle 4,3 milyar Euro ceza düzenledi. AP’de ise, Google’ın kullanıcı hareketlerini onların rızası olmadan  takip ettiği belirtildi. Popüler canlı yayın uygulaması Twitch, Çin’de tamamen erişime engellendi.  Wikileaks tüm başvurulara rağmen ülkemizde erişime açılamamışken, diğer yandan Facebook’un kullanıcı verilerini usulsüz olarak elde ettiği ve siyasi müşterileri için kullandığı iddiasıyla patlak veren Cambridge Analytica skandalı ise bu yıla damgasını vuran olaylardandı.

Av. Şebnem Ahi