Skip to main content

Yeni oyuncuların pastadan pay almasıyla, işlem ücretleri ve kâr marjlarındaki baskı, operasyonel verimliliğin ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ihtiyacını doğurunca, fintech’lerde konsolidasyon arayışı hızlandı.

Ödeme ve finansal teknolojiler sadece tahsilat sistemlerinden ibaret değil. Bankacılık sistemlerinin gelenekselden açık bankacılığa yönelmesi ve müşteri tarafında kişiselleştirilmiş finansal çözümlere olan talep fintech’te çözümlerin konsolidasyonu ihtiyacını artırıyor. Öte yandan pandemi etkisiyle yatırımcı sermayesi bulmakta zorlanan fintech’ler güç birliği yapmaya hazırlanıyor.

Boston Consulting Group’un Mayıs 2020’de bin küresel Fintech girişimiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları son derece çarpıcı. Araştırmaya göre fintech’lerin yüzde 40’ından fazlası geçtiğimiz Haziran’ı geçirecek yeterli kapitale sahip değilmiş. Girişimlerin sadece yüzde 28’i yatırım almaksızın bir yıl dayanabilecek kapitale sahip. CB Insights Mayıs 2020 raporuna göreyse küresel fintech yatırımları 2017 yılındaki seviyeye gerilemiş durumda. Küresel kriz psikolojisi yatırım fonlarının hareketini de kısıtlıyor. Tabloya göre fintech’lerin yatırımcılarını ikna edebilmeleri için daha sıkı çalışması gerekecek gibi görünüyor. Öte yandan pandemi etkisiyle yatırımcı bulmakta zorlanan fintech’lerin konsolide olarak ve birbirine tutunarak ayakta kalmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu durum zaten kapital bulmakta zorlanan fintech’lerin hizmet portföyünü artırması için bir avantaj sağlayacaktır. Öte yandan fintech yatırımcıları için de daha iyi değerlerden ortaklıklar yapabilmelerinin önünü açacaktır. Yatırımcılar çıkarlarını korumak için portföylerindeki diğer yatırım yaptıkları şirketlerle konsolidasyon önerilerinde bulunacaklardır. Bu şekilde yeni şirkete yatırım yaparken, mevcut portföyündeki şirketlerin değerini de artırma yoluna gideceklerdir.

Sadece satın alma ve değerlemeye odaklanan oyuncular sorun yaşayacak

Fintech ekosisteminden beslenmeye çalışan çok sayıda şirket var. Maalesef bunların çok büyük bir kısmı operasyonel kârlılığa ulaşamadan kepenk kapatıyor. Bir kısmı da müşteri odaklı olmak yerine yatırım ve yatırımcı odaklı çalışıyor. Pandemi döneminde tüketiciler hangi kurumların müşteri odaklı hangilerininse sadece ciro ve kâr odaklı olduğunu sıkça deneyimledi.Bu noktada elbette sermaye yeterliliği olmayan ve müşterileri yerine yatırımcılara odaklanan fintech’lerin verdikleri hizmetlerin sürdürülebilirliği ve güvenilirliği de müşteriler tarafından ciddi bir soru işareti ile değerlendirilmektedir.
Riske odaklanmayan, sadece şirket değerini büyütmeye ve kâra odaklanan fintech’ler için pek de iyi haberler yok. Bankacılık sektöründe, BCG tarafından Nisan ayında yapılan ve salgının perakende bankacılıkta dijital dönüşümü büyük olasılıkla hızlandıracağını öne süren anketin bulguları ile Covid-19, müşteri beklentileri ve talebi üzerinde uzun vadeli bir etkiye sahip olacak. Ankete göre, müşterilerin yüzde 24’ü krizden sonra şubeleri daha az kullanmayı veya şubeleri ziyaret etmeyi tamamen bırakmayı planlıyor. Araştırma, özellikle Y ve Z kuşağı tüketicilerinin kriz sırasında dijital kanallara ısındığını ve 18 ila 34 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 44’ünün ilk kez çevrimiçi veya mobil bankacılığa kaydolduğunu ortaya koydu. Bu tablo müşteriye ve krize odaklı fintech’ler için umut vaadediyor.

Büyük kurumlar teknoloji için fintech satın alıyor

Pandemi süreci büyük kurumların dijitalleşme süreçlerini ciddiyetle yeniden ele almasına vesile oldu. Ancak dijitalleşmenin en önemli engeli kurum kültürü ve yetkin çalışan eksikliği. Büyük, hantal yapılar her ne kadar inovasyon için girişimcilik kültürünü benimseye çalışsa da dönüşümde kaldıraç etkisi yaratan en önemli güç kurum satın almaları olarak göze çarpıyor. Visa Ocak ayında kişilerin finansal hesaplarını fintech uygulamalarına bağlayan Plaid’i 5,3 milyar dolara satın almıştı. Benzer bir satın almayı da Intuit kredi skorlaması ve raporu sunan Credit Karma’yı 7,1 milyar dolara alarak yapmıştı. Fintech’ler artık son derece deneyimli ve güçlü. Bankacılıkta açık veri uygulamalarının artmasıyla birlikte, veri ve analiz konularında uzmanlaşmış fintech şirketleriyle ilgili daha fazla satın alma haberi duyacağız.

Pandemi nedeniyle dünyaca yapısal bir ekonomik durgunluk döneminden geçiyoruz. Bu yüzden fintech sektöründe kırmızı alarm veren ödemeler, borç verme gibi alanlarda ve blok zinciri gibi ilgi gelişmekte olan alanlarda daha çok birleşme göreceğimizi düşünüyorum.

Serra Yılmaz, Paynet CMO’su