Skip to main content

Etiya, markaların tüm dijital kanallarını tek platformdan birarada yönetme imkanı veren Dijital Etkileşim Yönetimi platformunu duyurdu.

Satın alma alışkanlıklarında yaşanan değişim nedeniyle dijital kanallar başta perakende olmak üzere tüm sektörler için en az geleneksel satış kanalları kadar önemli bir konuma yükseldi. Ek olarak tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirus nedeniyle müşteri, ürün ve şirket arasındaki temas noktaları azaldı.Bunun doğal bir sonucu olarak sosyal medya kullanımı korona öncesi döneme göre yüzde 50 arttı. Türkiye’de tekil olarak 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Servisler arasındaki dağılıma bakacak olursa 37 milyon Facebook, 11.8 milyon Twitter, 38 Milyon Instagram kullanıcısı olduğu biliniyor. Ülkemizdeki internete erişen kullanıcı sayısı ise 62 milyon. Ayrıca bu kitle günden güne büyüyor, öyle ki nüfus yüzde 1.2 oranında artarken sosyal medya kullanıcı sayısı yüzde 4.2 artış gösteriyor. Artan bu yoğun trafikte müşteri beklentisini ve iletişim taleplerini karşılamak ve marka ile iletişime geçen her müşteriye dokunmak için Etiya, Dijital Etkileşim Yönetimi platformunu geliştirdi.

Yapay zeka destekli müşteri deneyimi

Etiya’nın Dijital Etkileşim Yönetim platformu dijital temas noktalarını tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sağlıyor. Platform ile dijital medya takibi ve sosyal medya takibi yapılarak e-posta kanallarından gelen tüm bildirimler tek bir ortamda toplanıyor. Toplanan bilgiler yapay zeka desteği ile yorumlanarak dijital kanal stratejileri için içgörü oluşturuyor.

Yapay zeka desteği ile müşterilerin duygularını belirlemek için doğal dil kullanımı, metin analizi, hesaba dayalı dilbilim fonksiyonları ile duygu analiz süreçlerini en etkin şekilde kullanarak müşteri memnuniyeti için aksiyon planları oluşturulmasını kolaylaştırıyor. Anahtar kelime izleme özelliği ile şirketler rakiplerini takip edebildiği gibi markaları için önemli kelimelerin takip ve analizini yaparak, olası müşteri şikayetlerinin önlenmesini, pazar ve müşteri içgörüsüne kolayca ulaşılmasını ve proaktif aksiyon alınmasını mümkün kılıyor. Gürültü filtreleme özelliği sayesinde anahtar kelimelerden gelen ilgisiz veriler, yapay zeka desteği ile otomatik olarak ‘spam’ şeklinde etiketlenerek eleniyor. Platform, bulut alt yapısı üzerinden hızlı kurulum imkanının yanı sıra ihtiyaca özel paketlerle en uygun ticari modeli de sunuyor.

Dijital çağın müşterisini hız ve deneyim müşterisi olarak tanımlayan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan; “Ivey Business Journal’ın yaptığı araştırmaya göre müşterilerin bir markayı terk etmesinde en önemli neden olarak çalışanların kötü davranışları (%42,6) ve kendini değersiz hissetmek (%29,7) olarak tespit edilmiş. US News and World Report yayınlanan bir diğer araştırmaya göre de müşteriler bir markayı neden terk edersiniz sorusuna, yüzde 68 oranında “ilgisizlik” cevabını vermiş. Yani özetle kötü müşteri deneyimi ve iletişimsizlik şirketlere müşteri kaybettiriyor. Yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin, mevcut müşterileri elde tutmaktan 5 ila 10 kat daha yüksek olduğu da biliniyor. Bu durumda müşterilerin dijital kanallardan markaya yönelttiği tüm bildirimlerin karşılık bulması hayati derecede önem taşıyor. Ayrıca dijital medyada marka ve sektör hakkında çıkan haber ve yorumların da anlık takibi itibar yönetimi açısından bir hayli önemli. Biz de tüm bu beklentileri karşılayan yapay zeka ve veri analitiği desteğiyle tüm bu süreçlerin yükünü önemli ölçüde markaların üzerinden alan bir platform tasarladık” açıklamasını yaptı.