Skip to main content

Bu ay Bilsart’ta üç dijital sanat etkinliği var. Av. Dr. Başak Ozan Özparlak, etkinlik kapsamında Sanatçı Hale Arslan’ın “İnsan Neden Saldırganlık Gösterir?” isimli eserini değerlendirdi.

Bilsart’ta Mart ayında dijital teknolojiler (yazılım, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik) kullanılarak sanat eserleri yaratan, ancak insan odaklı olma ilhamını da kaybetmemiş sanatçıların eserleri sergileniyor. Bang.Art Innovation Prix by ArtBizTech işbirliği ile Hale Arslan, İlayda Yeşilova ve Ozan Atalan’ın eserlerinden oluşacak üç ayrı serginin küratörü ise Esra Özkan. Bu sergilerden ilki, sanatçı Hale Arslan’ın “İnsan Neden Saldırganlık Gösterir?” başlıklı eserine ayrıldı. Arslan, şiddetin bir insanda yarattığı etkiyi, neredeyse tüm duyularımıza etki edecek şekilde görünür hale getirmiş. Görseldeki çekiç ile sanatçının kendi ürettiği materyale vurduğunuzda duvara yansıtılan nesne hem görsel hem işitsel olarak değişiyor. Serginin 6 Mart’taki açılışında Arslan, tasarımını dijitalleştirilerek izleyene daha kolay ulaşması için birlikte çalıştığı Awesome Brothers Dijital Tasarım/Yazılım Şirketi kurucu ortakları Süleyman Yılmaz ve Hakan Yılmaz, besteci/yazılımcı/ses tasarımcısı Mehmet Ünal ile Küratör Esra Özkan’ın moderatörlüğünde ‘Teknoloji ve Sanat’ söyleşisi gerçekleştirdi.

Sanatın odağında insan var

”Verinin bir sanat aracı olarak icadı, yağlıboyanın icadında olduğu gibi sanatsal ifade de bir değişim başlattı” diyen Mehmet Ünal söyleşide; sanat enstrümanı olarak dijital teknolojilerin bir eserde ne kadar görünür olursa olsun, sanatın odağında insan olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü ister dijital teknolojiler yardımı ile ister yağlıboya ile olsun; bir sanat eseri, merkezine insanı alır ve sanatçıdan izleyene bir duygu aktarımı gerçekleşir. Süleyman Yılmaz ise tüm diğer sanat araçları gibi dijital teknolojinin de bir araç olduğu gerçeğini vurguluyor: “En iyi yapay zekâya sahip olan en iyi sanatı yapacak olan değildir.”

Bilsart’ta bir sonraki sergide İlayda Yeşilova’nın eserine yer verilecek. Sanatçı ile birlikte İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapay zekâ konusunda araştırmacı olan Rabia Yorgancı Kındıroğlu, Küratör/Moderatör Esra Özkan ile birlikte 14 Mart Perşembe günü saat 18:30’daki açılış kapsamında bir söyleşi yapacak.