Skip to main content

Ericsson, Osmanlı’dan günümüze sektörde yaşananların hikâyesini kitaplaştırdı

Ericsson Türkiye, Cumhuriyet öncesi dönemde girdiği Türkiye’deki tarihini araştıran “Osmanlı’dan Günümüze İletişim’de bir Lider: Ericsson Türkiye” isimli kitabın tanıtımını gerçekleştirdi.  Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi belgelerinin incelenerek hazırlandığı kitap, Tarih Vakfı’nın koordinatörlüğünde ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı önderliğinde hazırlandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem, Türkiye’de 120 senenin üzerinde Ericsson’un var olduğuna dikkat çekerek; Osmanlı imparatorluğu dönemiyle ilgili hikâyelerini dinlediklerini, bu hikâyelerin kaybolmaması için kitaplaştırma kararı aldıklarını anlattı.

Londra Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesiyken gelen proje teklifini memnuniyetle kabul ettiğini söyleyen kitabın yazarı Yrd Doç. Dr. Serkan Yazıcı, 2013’te projenin genel çerçevesinin belirlendiğini belirtti.

Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze kadar Türkiye’de yaşanan telekomünikasyon gelişmelerine yer veren kitapta yer alan ilginç ayrıntılardan bazıları:

Graham Bell’in telefonu icat etmesinden 21 ay sonra, 21 Aralık’ta 1877’de Osmanlı’da ilk telefon görüşmesi yapıldı. Telgrafhane-i Amire İmalat Şubesi Müdürü Emil Lacoine, Bell’in telefonundan yararlanarak bir telefon üretti ve denedi. Böylece Osmanlı topraklarında bir insan sesi ilk defa mesafeler kat ederek başka bir insanın kulağına ulaşmayı başardı. İlk telefon hattı ise 1881’de Soğukçeşme ile Yeni Cami Posta Müdürlüğü arasında kuruldu.

Ericsson telefonu, 1895. 

İstanbul’un iki yakası birbirine 103 yıl önce bağlandı

İstanbul’un Avrupa ile Asya yakası arasındaki ilk telefon hattı 1911 yılında kuruldu. İnsan sesinin yolculuğu kara parçalarını da aşarak denizlere ulaştı. Bu yakadan diğerine kolayca geçmeyi mümkün kılacak ulaşım olanaklarının bile sınırlı olduğu bir dönemde iletişim alanında atılan bu büyük adım gelişmenin, yenilenmenin en büyük göstergelerinden biri olarak tarihe geçti.

Telefon romanlarda da yerini almaya başladı

Türk edebiyatında telefon ilk kez 1882 yılında Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane Hanım” romanında yer aldı. Romandaki karakterlerden Ulviye Hanım telefondan “ses nakli” olarak bahsederken, büyük şaşkınlık yaratan bu icadın Beyoğlu’nda uygun bir fiyata, 10 liraya satın alınabileceğini de öğrenince hayatının artık bambaşka bir seyir içinde ilerleyeceğini de hissediyor elbette.

Fotoğraf: datacenterdynamics.com, Flickr kullanıcısı Alexandre Dulaunoy