Skip to main content

Ericsson Mobilite Raporu’nun Kasım 2023 sayısı yayımlandı. 2023’ün sonunda yeni 5G aboneliği sayısı, 610 milyon olacak. 2029’un sonunda ise dünya çapında 5G aboneliklerinin 5,3 milyarı geçmesi bekleniyor.

Ericsson, süregelen ekonomik zorluklara ve jeopolitik sorunlara rağmen 5G’deki büyümenin güçlü bir şekilde süreceğini tahmin ediyor. 2023’ün sonuna kadar da dünya çapında mobil aboneliklerin yaklaşık beşte birinin 5G aboneliği olması bekleniyor.

Ericsson bu istatistiklerin yer aldığı Ericsson Mobilite Raporu’nun Kasım 2023 sayısını yayımladı. 2023’ün sonunda yeni 5G aboneliği sayısı, 2022’ye kıyasla yüzde 63 artışla 610 milyon olacak. Böylece toplam abone sayısı 1,6 milyar seviyesine ulaşacak, bu da önceki tahmine kıyasla 100 milyonluk bir artışa işaret ediyor.

Yayımlanan raporun 25’inci sayısındaki tahminler 2028 ve 2029 yılını kapsıyor. Raporun yeni sayısı; geliştirilmiş mobil geniş bant, sabit kablosuz erişim, oyun ve artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik tabanlı hizmetleri inceliyor. Bu hizmetlerin 5G’ye erken geçişte en yaygın kullanım senaryoları arasında olması bekleniyor. Bu bilgi önceki raporlardaki rakamları destekliyor.

Bölgesel olarak bakıldığında Kuzey Amerika’daki 5G abone sayısı artışı sürüyor. Bölgenin 2023 sonunda yüzde 61 ile küresel olarak en yüksek 5G abone nüfusuna sahip olması bekleniyor. Hindistan’da 2023 yılı boyunca 5G abonelik sayısı büyük bir artış gösterdi. 2023’ün sonunda, 5G’nin ticari kullanıma girmesinden 14 ay sonra, ülkedeki 5G nüfusunun yüzde 11’i geçeceği tahmin ediliyor.

2029’un sonunda dünya nüfusunun yüzde 85’i 5G kapsama alanına girecek

2023 sonu ilâ 2029 arasındaki 6 yıllık süreçte, dünya çapındaki 5G aboneliklerinin yüzde 330’un üzerinde bir artışla 1,6 milyardan 5,3 milyara çıkması bekleniyor. 2023 sonunda dünya nüfusunun yüzde 45’inden fazlası, 2029 sonunda ise yüzde 85’inin 5G kapsama alanına gireceği öngörülüyor. 2029’un sonunda Kuzey Amerika ve Körfez İş Birliği Konseyi’nin yüzde 92 oranıyla en yüksek bölgesel 5G nüfusuna sahip olacağı öngörülüyor. Bu bölgeleri ise yüzde 85 ile Batı Avrupa takip edecek.

Konuyla ilgili yorum yapan Ericsson Başkan Yardımcısı ve Şebekeler Başkanı Fredrik Jejdling, şunları söyledi: “Bu yıl, global abone sayısında 600 milyondan fazla bir artış yaşandı. Her bölgede büyümenin devam ettiği göz önüne alındığında, yüksek performanslı bağlantılara olan talebin yoğun olduğu açıkça görülüyor. 5G’nin kullanımı yaygınlaşıyor. Bu doğrultuda hizmete giren bağımsız 5G şebeke sayısındaki artış da hem tüketicilere hem de işletmelere yeni ve daha yüksek bağlantı kapasitesi gerektiren uygulamalardan yararlanma fırsatı sunuyor.”

Toplam mobil veri trafiği 2023 sonu ilâ 2029 sonu arasında üç kat artacak

Akıllı telefon başına küresel ortalama veri kullanımı da artmaya devam ediyor. Toplam mobil veri trafiğinin 2023 sonu ilâ 2029 sonu arasında üç kat artacağı tahmin ediliyor. Bu artışın temel sebepleri ise cihazlardaki teknolojik gelişim, yoğun veri tüketen içeriklerin miktarındaki artış ve halihazırda hizmetteki şebekelerin performansında yapılan sürekli iyileştirmeler olarak gözlemleniyor.

Ericsson Mobilite Raporu Genel Yayın Yönetmeni Peter Jonsson ise şu değerlendirmede bulundu: “Mobil şebeke veri tüketim oranındaki artış, tüketicilerin mobil geniş bant kullanan gelişmiş uygulamalara yönelik talebini gösteriyor. Dünya çapında daha fazla tüketici 5G’ye geçtiğinde ve yeni kullanım alanları ortaya çıktığında, bu talebin hız kazanması bekleniyor. Bu durumun, veri trafiğinde daha fazla büyümeyi sağlaması muhtemel. Veri trafiğinin çoğunluğu insanların genellikle vakitlerini geçirdikleri iç mekânlarda üretiliyor. 5G orta bant kapsama alanının hem iç hem dış mekânlarda artırılmasıyla sağlanacak kapsamlı bir 5G deneyimine yönelik talep giderek artıyor.”

Yüksek kapasiteyi iyi bir kapsama alanıyla birleştiren 5G orta bant, eksiksiz bir kullanım sunmak için en ideal çözüm olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde, 5G’nin orta bant kapsama alanında yer alan nufüsun oranı, 2022’de yüzde 30 iken bugün yüzde 40’ın üzerine çıktı. Hindistan’da hizmete giren çok sayıda orta bant ağ ile Avrupa’daki bazı orta bant ağ kurulumları bu artışın temel sebepleri olarak görülüyor.

Raporda ayrıca üretim endüstrisi için kablosuz bağlantı, 5G’nin üretimde temel belirleyici haline gelişi ve hızlı değişikliklerin yanı sıra kaynakların yeniden tahsisini desteklemek için gereken esnekliği nasıl sağladığı da inceleniyor. Ericsson Mobilite Raporu’nun Kasım 2023 sayısında üç ayrıntılı inceleme yer alıyor:

  • Hindistan’da dijital dönüşümü destekleyen büyük ölçekli 5G SA kullanımı.
  • İç mekân bağlantı talebinin doğurduğu performans artışı gereksinimleri.
  • Dev üretim tesisleri ve sürdürülebilir yeşil çelik (Green Steel) tesislerinde 5G’nin sağladığı çeviklik ve çevre dostu üretim süreci.

Kasım 2023 Ericsson Mobilite Raporu’nun tamamına erişmek için: Ericsson Mobility Report November 2023