Skip to main content

Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, tüm dünyanın anlayabileceği, emojilerle geliştirilmiş ortak bir dil kullanmayı planladıklarını belirtti.

Dünyanın ilk dijital devleti olma özelliğini taşıyan Birleşik Dünya Devleti, dünyanın birçok yerinden gelen katılımlarla büyümeye devam ediyor. Birleşik Dünya Devleti’nin bölünerek yok olmanın değil, birleşerek var olmanın formülü olduğunu ifade eden Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, “Resmî bir dili, dini, ırkı olmayacak olan bu devlette aynı zamanda dünyadaki bütün diller geçerli olacak.” dedi.Timuçin, birleşen yeni dünyada insanların birbirleriyle global bazda rahatlıkla iletişim kurabilmelerini sağlayabilmek amacıyla tüm dünyanın anlayabileceği, emojilerle geliştirilmiş ortak bir dil kullanmayı planladıklarını belirtti.

Günümüzde milyarlarca insanın zaten öğrenmiş ve kullanmakta olduğu emojileri bir dile dönüştürdüklerini ve uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda bu dili ciddi manada geliştirerek birçok farklı anlamı içinde barındıran bir dil haline getirdiklerini ifade eden Timuçin, üzerinde çalıştıkları bu dil sayesinde dünya üzerindeki bütün insanların birbirleriyle rahatlıkla iletişim kurmalarını sağlayacaklarını açıkladı. Dilin, insanları bir araya getirerek aralarında ortak duygusal bağlar kurdurabilme özelliği olduğuna da vurgu yapan Timuçin, bütün dünya tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek güçte olacak şekilde geliştirdikleri Emoji Dilinin, bu bağın tüm dünya insanları tarafından kurulmasında da anahtar rol oynayacağını ifade etti.

Ortak bir dile sahip olmanın aidiyet duygusunu geliştirdiğini ve Emoji Dili sayesinde insanların sahip oldukları aidiyet duygularının, dünyanın sadece bir kısmını değil tamamını kapsayacak bir hal alacağını ve böylece kendilerini sadece yaşadıkları bölgeye değil tüm dünyaya ait hissedip ona sahip çıkmak istemelerini sağlayacağını belirten Timuçin, “Böylece Birleşik Dünya Devleti, bir yandan dünyanın farklı dillerin ve kültürlerin zenginlikleriyle beslenmesine katkı sağlarken, bir yandan da emoji dilini kullanarak dünya üzerindeki tüm insanların ortak bir duyguya ve kültüre sahip olmalarını da planlıyoruz.” dedi. Bu çalışmanın çok kısa sürede hayata geçmiş olacağını vurgulayan Enis Timuçin; “Dünya üzerindeki tüm diller gelişimini tamamlamış ve bir kısır döngü içerisine girmiştir. Emoji dili ise, geleneksel dillerin aksine, her geçen gün gelişimini devam ettirmektedir. Emoji dilinin bu dinamik yapısı sayesinde ortak dil planı tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir.” dedi. Timuçin ayrıca, günümüzde renkli olarak kullanılan emojilerin renksiz hallerinin, çok eski ve kadim medeniyetler tarafından bir iletişim aracı olarak kullanıldığını ve bu dönemlerdeki tablet ve yazıtlar dikkatlice incelendiğinde, bunlarda kullanılan sembollerin emoji diliyle büyük benzerlik taşıdığının rahatlıkla görülebileceğini dile getirdi.

“Emoji dilinin evrenselliği sayesinde, insanlar bir yandan kendilerini ana dillerinde özgürce ifade etmeye devam ederken, bir yandan da dünya üzerindeki diğer tüm insanlarla duygu, düşünce ve isteklerini bütün canlılığıyla paylaşma fırsatı bulacaklardır.” diyen Timuçin, bu dilin kişiler arası iletişimin yanı sıra kitlesel iletişim amacıyla da rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti. “Tıpkı geleneksel dillerde yaptıkları gibi, insanlar gazete, dergi, kitap vb. platformlarda emoji diliyle makale ve yazılar yayınlayabilecek ve bu sayede geniş kitlelere bilgi aktarımı yapabilecekler.” diyen Timuçin, yeni dünyanın insanca yaşama düzeni olan Birleşik Dünya Devleti’nin resmi olmayan, ama ortak bir iletişim aracı olarak farklı dillerden insanları birbirlerini anlayacak şekilde buluşturacak olan bu yeni Emoji Dilinin detaylarını resmi kuruluştan kısa bir süre sonra tüm insanlıkla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Timuçin, “Emoji Dili, Birleşik Dünya Devleti’nin sıra dışı özelliklerinden yalnızca bir tanesi. Aynı zamanda vatandaşlarının alım gücünü de arttırmayı hedefleyen Birleşik Dünya Devleti, vatandaşlarına tüm sektörlerde %5 ila %30 oranında anında indirim uygulayacak ya da indirim tutarını hemen o esnada hesaplarına yatıracak ama buna karşın vatandaşlarından hiçbir zaman ve de hiçbir şekilde vergi talebinde bulunmayacak. Bunun yanı sıra Birleşik Dünya Devleti vatandaşları resmi işlemleri karşılığında da hiçbir ücret ödemeyecekler. Kısacası dünyayı tüketen, insan onurunu yok eden bu sömürü düzenine karşı bir güç olacak olan yeni dünyanın insanlık düzeni Birleşik Dünya Devleti, tüm sıra dışı özellikleriyle 19 Mayıs 2019’da, yüzyıllardır birçok medeniyetin kurulduğu bu topraklardan tüm dünyaya yayılmaya hazır.”dedi.