Skip to main content

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşmede tüketici hakları yönetmeliği ilgili açıklamalar yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK İletişim Merkezi Açılışı ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına İlişkin Düzenlemeler Toplantısı’nda konuştu. Başkan Sayan, tüketicilere pek çok fayda sağlayan yeni yönetmelikle ilgili bilgi verdi.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Sayan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 28 Nisan’dan itibaren tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cihaz ayıbından operatör sorumlu
Yönetmelik ile ilk kez abonelik sözleşmelerinin BTK tarafından belirlenebilecek usuller çerçevesinde elektronik ortamda tesis edilmesi imkânı getirildiğini ifade eden Sayan, “Buna ilişkin bir yandan usul ve esasların hazırlanması çalışmaları devam ederken, diğer yandan tüketicilerin tablet ya da bilgisayar kullanarak işletmeci ofisleri veya kendi meskenlerinde abonelik sözleşmesi yapabilmesine ilişkin gerekli kurallar belirlenmektedir. Yeni yönetmelik ile işletmecilere internet sitesi yükümlülüğü getirilmiş ve cihaz temini içeren sözleşmelerde cihaz ayıbından işletmeci sorumlu tutulmuştur” açıklamalarında bulundu.

Yönetmelikle yabancı uyrukluların abonelik sözleşmesinin tesisinde ulusal geçerliliği olan kimlik muadili belgenin de kabul edilmesinin hüküm altına alındığını hatırlatan Sayan, “Bunların yanında, abone onayı ile tesis edilen tüm işlemlerde ispat yükümlülüğünün işletmecide olduğu ve aboneye mali külfet getiren irade beyanlarına da online işlem merkezinde yer verilmesi konusunda işletmeciye yükümlülük getirilmiştir. İlaveten, abonelerin yararlanmakta olduğu kampanyalar bitmeden önce kampanya sonrasına ilişkin bilgilendirilmeleri ile abonelerden sesli veya kısa mesaj ile taahhüt alınması durumunda, abonelerin taahhüt içeriğine ilişkin aynı yöntemle detaylı olarak bilgilendirilmesi hususunda düzenleme yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Kurum olarak tüketicilere en üst seviyede fayda sağlayacak yenilikleri hayata geçirmeyi amaçladıklarının altını çizen Sayan, “Tüketicilerimiz için önemli bir yenilik olarak ise sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde, yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanması ve taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini fesih etme hakkı tanınmıştır. Yeni yönetmelik ile görme engelli aboneler unutulmamış ve bu abonelerimiz yurt dışında hizmet alırken kendilerine tarife bilgisinin sesli olarak verilmesi hususunda işletmecilere yükümlülük getirilmiştir” şeklinde konuştu.

Katma değerli hizmetlerde yeni kurallar
Başkan Sayan yönetmelik ile faturasında ödeme güçlüğü çekenlerin de unutulmadığını söyledi ve ekledi: “Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonenin hizmetinin durdurulması halinde faturasına hizmet bedeli yansıtılmaması ve faturasını ödememesi nedeniyle kapatılan hattının açılması halinde bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmaması konusunda düzenleme yapılmıştır. İlaveten, işletmeciler tarafından faturaların abone tercihine göre; ister posta ile ister e-mail ile isterse SMS ile abonelere gönderilmesi için abonelere imkan sunulmuştur.”

Sayan feshe ilişkin düzenlemeler hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Abone fesih talebinin yapıldığı andan itibaren 24 saat içinde ücretlendirmenin durdurularak abonenin bilgilendirilmesi, feshe ilişkin bilgilendirmede işletmeciye ait cihaz iadeleri için de bilgi verilmesi ve abonelerin cihaz iade ve değişimlerinde, cihaz teslimini işletmecilerin yetkili tüm bayilerine yapılabilmesi hususlarında abonelere kolaylık sağlanmıştır.”

Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketici şikayetleri dikkate alınarak yeni kurallar getirildiğini dile getiren Sayan, “Hizmet sunulmadan önce ücretsiz bilgilendirme anonsunun zorunlu olması, hizmetin alınması sırasındaki abone onayına ilişkin ispat yükümlülüğünün işletmecide olması, işletmecilerin, abonelerin açma/kapama taleplerini karşılamakla yükümlü olması ve hizmet bedelini faturasına yansıtan işletmecinin mevzuatla getirilen yükümlülüklerden sorumlu olması hususlarında tüketici mağduriyetlerini engellenmesini teminen düzenlemeler yapıldı” dedi.