Skip to main content

LOGO Yazılım’ın sunduğu eDevlet uygulamaları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemelerle başlayan eFatura ve eDefter dönemine geçiş sürecini kolaylaştırıyor.  Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk…LOGO Yazılım’ın sunduğu eDevlet uygulamaları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemelerle başlayan eFatura ve eDefter dönemine geçiş sürecini kolaylaştırıyor. 
Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan LOGO eDefter uygulaması ile şirketler, Yevmiye  Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, belirlenen standartlarda hazırlayıp elektronik olarak GİB’e gönderebilecek. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre geliştirilen ve işletmelere büyük kolaylık sağlayacak uygulamayla, defterlerin kağıtlara basılarak saklanması gibi zaman ve maliyet gerektiren işlemler, artık elektronik ortamda yapılabilecek. 
Yasal düzenlemelerle eDefter uygulamasına geçişi zorunlu olan firmaların 1 Eylül 2014 tarihine kadar başvurularını yapması gerekiyor. eDefter uygulama detayları ve başvuru süreci için edefter.gov.tr adresinden bilgi alınabiliyor.